JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:132 Page:8/17
Name Hayabusa
18
Yamabiko
142
Yamabiko
214
Yamabiko
48
Hayabusa
54
Hayate
356
Yamabiko
164
Hayabusa
20
Operation date         * * *  
Shin-Hakodate-Hokuto 10:49              
Kikonai |              
Okutsugaru-Imabetsu |              
Shin-Aomori 11:52       12:09 12:31   12:39
Shichinohe-Towada |       12:24 |   12:54
Hachinohe 12:16       12:37 12:56   13:07
Ninohe |       12:50 |   13:19
Iwate-Numakunai |       | |   13:32
Morioka 12:50     13:07 13:17 13:25 13:33 13:50
Shin-Hanamaki |     13:19 | | | |
Kitakami |     13:29 | | 13:48 |
Mizusawaesashi |     13:38 | | | |
Ichinoseki |     13:50 | | 14:03 |
Kurikoma-Kogen |     13:59 | | | |
Furukawa |     14:09 | | 14:21 |
Sendai 13:30 13:44 14:00 14:24 13:57 14:10 14:38 14:30
Shiroishizao | 13:58 | | | | | |
Fukushima | 14:16 14:23 14:50 | | 15:08 |
Koriyama | 14:30 14:39 15:05 | | 15:24 |
Shin-Shirakawa | | 14:51 | | | | |
Nasushiobara | | 15:02 | | | | |
Utsunomiya | 14:58 15:20 15:34 | | 15:53 |
Oyama | | 15:32 | | | | |
Omiya 14:39 15:23 15:51 15:59 15:07 15:31 16:19 15:39
Ueno 14:59 15:43 16:11 16:19 15:27 15:51 16:39 15:59
Tokyo 15:04 15:48 16:16 16:24 15:32 15:56 16:44 16:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.