JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:8/19
Name Yamabiko
140
Yamabiko
46
Hayabusa
52
Hayabusa
384
Hayabusa
18
Nasuno
276
Yamabiko
142
Yamabiko
214
Operation date     * *        
Shin-Hakodate-Hokuto         10:53      
Kikonai         |      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Shin-Aomori     11:15 11:30 11:52      
Shichinohe-Towada     | | |      
Hachinohe     11:39 11:54 12:16      
Ninohe     | | |      
Iwate-Numakunai     | | |      
Morioka   12:07 12:16 12:23 12:50      
Shin-Hanamaki   12:19 | | |      
Kitakami   12:29 | 12:38 |      
Mizusawaesashi   12:37 | | |      
Ichinoseki   12:50 | | |      
Kurikoma-Kogen   12:59 | | |      
Furukawa   13:09 | 13:02 |      
Sendai 12:44 13:24 12:57 13:18 13:30   13:44 14:00
Shiroishizao 12:58 | | | |   13:58 |
Fukushima 13:16 13:50 | | |   14:16 14:22
Koriyama 13:30 14:05 | | | 13:36 14:30 14:36
Shin-Shirakawa | | | | | 13:48 | 14:48
Nasushiobara | | | | | 14:02 | 15:02
Utsunomiya 13:58 14:34 | | | 14:20 14:58 15:20
Oyama | | | | | 14:32 | 15:32
Omiya 14:23 14:59 14:07 14:31 14:39 14:51 15:23 15:51
Ueno 14:43 15:19 14:27 14:51 14:59 15:11 15:43 16:11
Tokyo 14:48 15:24 14:32 14:56 15:04 15:16 15:48 16:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.