JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:8/19
Name Yamabiko
54
Hayabusa
52
Hayabusa
52
Hayabusa
382
Hayabusa
18
Hayabusa
306
Yamabiko
140
Yamabiko
56
Operation date * * * *   *   *
Shin-Hakodate-Hokuto         09:35      
Kikonai         09:48      
Okutsugaru-Imabetsu         10:22      
Shin-Aomori   10:10 10:10 10:30 10:39 11:03    
Shichinohe-Towada   10:25 10:25 | 10:54 |    
Hachinohe   10:38 10:38 10:54 11:07 11:27    
Ninohe   10:50 10:50 | 11:18 |    
Iwate-Numakunai   | | | 11:31 |    
Morioka 11:07 11:16 11:16 11:23 11:50 11:57   12:07
Shin-Hanamaki 11:19 | | | | |   12:19
Kitakami 11:29 | | 11:38 | |   12:29
Mizusawaesashi 11:37 | | | | |   12:37
Ichinoseki 11:50 | | | | |   12:50
Kurikoma-Kogen 11:59 | | | | |   12:59
Furukawa 12:09 | | 12:02 | |   13:09
Sendai 12:24 11:57 11:57 12:18 12:30 12:39 12:44 13:24
Shiroishizao | | | | | | 12:58 |
Fukushima 12:50 | | | | | 13:16 13:50
Koriyama 13:06 | | | | | 13:30 14:05
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 13:34 | | | | | 13:58 14:34
Oyama | | | | | | | |
Omiya 13:59 13:07 13:07 13:31 13:39 13:49 14:23 14:59
Ueno 14:19 13:27 13:27 13:51 13:59 14:08 14:43 15:19
Tokyo 14:24 13:32 13:32 13:56 14:04   14:48 15:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.