JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:114 Page:7/15
Name Hayabusa
16
Yamabiko
140
Nasuno
276
Yamabiko
46
Hayabusa
18
Yamabiko
142
Yamabiko
214
Yamabiko
48
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto 09:35       10:53      
Kikonai 09:48       |      
Okutsugaru-Imabetsu 10:22       |      
Shin-Aomori 10:39       11:52      
Shichinohe-Towada 10:54       |      
Hachinohe 11:07       12:16      
Ninohe 11:18       |      
Iwate-Numakunai 11:31       |      
Morioka 11:50     12:07 12:50     13:07
Shin-Hanamaki |     12:19 |     13:19
Kitakami |     12:29 |     13:29
Mizusawaesashi |     12:37 |     13:38
Ichinoseki |     12:50 |     13:50
Kurikoma-Kogen |     12:59 |     13:59
Furukawa |     13:09 |     14:09
Sendai 12:30 12:44   13:24 13:30 13:44 14:00 14:24
Shiroishizao | 12:58   | | 13:58 | |
Fukushima | 13:16   13:50 | 14:16 14:22 14:50
Koriyama | 13:30 13:36 14:05 | 14:30 14:36 15:05
Shin-Shirakawa | | 13:48 | | | 14:48 |
Nasushiobara | | 14:02 | | | 15:02 |
Utsunomiya | 13:58 14:20 14:34 | 14:58 15:20 15:34
Oyama | | 14:32 | | | 15:32 |
Omiya 13:39 14:23 14:51 14:59 14:39 15:23 15:51 15:59
Ueno 13:59 14:43 15:11 15:19 14:59 15:43 16:11 16:19
Tokyo 14:04 14:48 15:16 15:24 15:04 15:48 16:16 16:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.