JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:6/19
Name Nasuno
272
Yamabiko
134
Yamabiko
136
Yamabiko
52
Yamabiko
52
Hayabusa
50
Hayabusa
380
Hayabusa
16
Operation date       * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori           09:10 09:22 09:52
Shichinohe-Towada           09:25 09:37 |
Hachinohe           09:38 09:50 10:16
Ninohe           09:50 10:01 |
Iwate-Numakunai           | | |
Morioka       10:07 10:07 10:16 10:23 10:51
Shin-Hanamaki       10:19 10:19 | | |
Kitakami       10:29 10:29 | 10:38 |
Mizusawaesashi       10:37 10:37 | | |
Ichinoseki       10:50 10:50 | | |
Kurikoma-Kogen       10:59 10:59 | | |
Furukawa       11:09 11:09 | 11:02 |
Sendai   10:15 10:41 11:24 11:24 10:57 11:18 11:30
Shiroishizao   | 10:56 | | | | |
Fukushima   10:40 11:16 11:50 11:50 | | |
Koriyama 10:37 10:58 11:30 12:05 12:06 | | |
Shin-Shirakawa 10:55 | | | | | | |
Nasushiobara 11:08 | | | | | | |
Utsunomiya 11:23 11:31 11:58 12:34 12:34 | | |
Oyama 11:34 | | | | | | |
Omiya 11:51 11:59 12:23 12:59 12:59 12:07 12:31 12:39
Ueno 12:11 12:19 12:43 13:19 13:19 12:27 12:51 12:59
Tokyo 12:16 12:24 12:48 13:24 13:24 12:32 12:56 13:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.