JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:5/19
Name Hayabusa
108
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
12
Nasuno
272
Yamabiko
134
Yamabiko
136
Operation date   * * *        
Shin-Hakodate-Hokuto         07:34      
Kikonai         |      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Shin-Aomori   08:20   08:20 08:37      
Shichinohe-Towada   08:35   08:35 08:52      
Hachinohe   08:48   08:48 09:05      
Ninohe   09:00   09:00 09:17      
Iwate-Numakunai   |   | 09:30      
Morioka 09:07 09:26   09:26 09:50      
Shin-Hanamaki 09:19 |   | |      
Kitakami 09:27 |   | |      
Mizusawaesashi 09:35 |   | |      
Ichinoseki 09:48 |   | |      
Kurikoma-Kogen 09:57 |   | |      
Furukawa 10:06 |   | |      
Sendai 10:21 10:07 10:07 10:07 10:30   10:15 10:41
Shiroishizao | | | | |   | 10:56
Fukushima | | | | |   10:40 11:16
Koriyama | | | | | 10:37 10:58 11:30
Shin-Shirakawa | | | | | 10:55 | |
Nasushiobara | | | | | 11:08 | |
Utsunomiya | | | | | 11:23 11:31 11:58
Oyama | | | | | 11:34 | |
Omiya 11:31 11:19 11:19 11:19 11:39 11:51 11:59 12:23
Ueno 11:51 11:39 11:39 11:39 11:59 12:11 12:19 12:43
Tokyo 11:56 11:44 11:44 11:44 12:04 12:16 12:24 12:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.