JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:151 Page:5/19
Name Yamabiko
132
Hayabusa
108
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
12
Nasuno
272
Yamabiko
134
Operation date     * * *      
Shin-Hakodate-Hokuto           07:34    
Kikonai           |    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Shin-Aomori     08:20   08:20 08:37    
Shichinohe-Towada     08:35   08:35 08:52    
Hachinohe     08:48   08:48 09:05    
Ninohe     09:00   09:00 09:17    
Iwate-Numakunai     |   | 09:30    
Morioka   09:07 09:26   09:26 09:50    
Shin-Hanamaki   09:19 |   | |    
Kitakami   09:27 |   | |    
Mizusawaesashi   09:35 |   | |    
Ichinoseki   09:48 |   | |    
Kurikoma-Kogen   09:57 |   | |    
Furukawa   10:06 |   | |    
Sendai 09:41 10:21 10:07 10:07 10:07 10:30   10:15
Shiroishizao 09:55 | | | | |   |
Fukushima 10:13 | | | | |   10:40
Koriyama 10:27 | | | | | 10:37 10:58
Shin-Shirakawa | | | | | | 10:55 |
Nasushiobara | | | | | | 11:08 |
Utsunomiya 10:58 | | | | | 11:23 11:31
Oyama | | | | | | 11:34 |
Omiya 11:23 11:31 11:19 11:19 11:19 11:39 11:51 11:59
Ueno 11:43 11:51 11:39 11:39 11:39 11:59 12:11 12:19
Tokyo 11:48 11:56 11:44 11:44 11:44 12:04 12:16 12:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.