JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:133 Page:5/17
Name Yamabiko
132
Hayabusa
108
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
12
Nasuno
272
Yamabiko
134
Yamabiko
136
Operation date     * *        
Shin-Hakodate-Hokuto         07:34      
Kikonai         |      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Shin-Aomori     08:20   08:37      
Shichinohe-Towada     08:35   08:52      
Hachinohe     08:48   09:05      
Ninohe     09:00   09:17      
Iwate-Numakunai     |   09:30      
Morioka   09:07 09:26   09:50      
Shin-Hanamaki   09:19 |   |      
Kitakami   09:27 |   |      
Mizusawaesashi   09:35 |   |      
Ichinoseki   09:48 |   |      
Kurikoma-Kogen   09:57 |   |      
Furukawa   10:06 |   |      
Sendai 09:41 10:21 10:07 10:07 10:30   10:15 10:41
Shiroishizao 09:55 | | | |   | 10:56
Fukushima 10:13 | | | |   10:40 11:16
Koriyama 10:27 | | | | 10:37 10:58 11:30
Shin-Shirakawa | | | | | 10:55 | |
Nasushiobara | | | | | 11:08 | |
Utsunomiya 10:58 | | | | 11:23 11:31 11:58
Oyama | | | | | 11:34 | |
Omiya 11:23 11:31 11:19 11:19 11:39 11:51 11:59 12:23
Ueno 11:43 11:51 11:39 11:39 11:59 12:11 12:19 12:43
Tokyo 11:48 11:56 11:44 11:44 12:04 12:16 12:24 12:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.