JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:5/19
Name Hayabusa
106
Yamabiko
130
Hayabusa
10
Nasuno
270
Yamabiko
132
Hayabusa
108
Hayabusa
12
Hayabusa
14
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto     06:39         07:38
Kikonai     06:52         |
Okutsugaru-Imabetsu     07:26         |
Shin-Aomori     07:43       08:29 08:37
Shichinohe-Towada     07:58       | 08:52
Hachinohe     08:11       08:53 09:05
Ninohe     08:23       | 09:17
Iwate-Numakunai     |       | 09:30
Morioka 08:10   08:50     09:06 09:26 09:50
Shin-Hanamaki 08:21   |     09:18 | |
Kitakami 08:29   |     09:26 | |
Mizusawaesashi 08:38   |     09:35 | |
Ichinoseki 08:48   |     09:48 | |
Kurikoma-Kogen 08:57   |     09:57 | |
Furukawa 09:06   |     10:06 | |
Sendai 09:21 09:24 09:30   09:41 10:21 10:07 10:30
Shiroishizao | | |   09:55 | | |
Fukushima | 09:51 |   10:13 | | |
Koriyama | 10:05 |   10:27 | | |
Shin-Shirakawa | | |   | | | |
Nasushiobara | | | 09:53 | | | |
Utsunomiya | 10:34 | 10:11 10:58 | | |
Oyama | | | 10:25 | | | |
Omiya 10:31 10:59 10:39 10:43 11:23 11:31 11:19 11:39
Ueno 10:51 11:19 10:59 11:03 11:43 11:51 11:39 11:59
Tokyo 10:56 11:24 11:04 11:08 11:48 11:56 11:44 12:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.