JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:4/19
Name Hayabusa
6
Hayabusa
8
Yamabiko
210
Hayabusa
106
Yamabiko
130
Hayabusa
10
Nasuno
270
Yamabiko
132
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto           06:35    
Kikonai           06:48    
Okutsugaru-Imabetsu           07:26    
Shin-Aomori   06:49       07:43    
Shichinohe-Towada   07:04       07:58    
Hachinohe   07:17       08:11    
Ninohe   07:29       08:23    
Iwate-Numakunai   07:42       |    
Morioka 07:36 08:01   08:10   08:50    
Shin-Hanamaki | |   08:21   |    
Kitakami | 08:15   08:29   |    
Mizusawaesashi | |   08:38   |    
Ichinoseki | 08:29   08:48   |    
Kurikoma-Kogen | |   08:57   |    
Furukawa | 08:42   09:06   |    
Sendai 08:16 08:56 09:00 09:21 09:24 09:30   09:41
Shiroishizao | | | | | |   09:55
Fukushima | | 09:22 | 09:51 |   10:13
Koriyama | | 09:36 | 10:05 |   10:27
Shin-Shirakawa | | 09:48 | | |   |
Nasushiobara | | 10:02 | | | 09:53 |
Utsunomiya | | 10:20 | 10:34 | 10:11 10:58
Oyama | | 10:32 | | | 10:25 |
Omiya 09:25 10:07 10:51 10:31 10:59 10:39 10:43 11:23
Ueno | 10:27 11:11 10:51 11:19 10:59 11:03 11:43
Tokyo 09:47 10:32 11:16 10:56 11:24 11:04 11:08 11:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.