JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:4/19
Name Yamabiko
174
Yamabiko
128
Yamabiko
128
Hayabusa
104
Hayabusa
6
Hayabusa
6
Hayabusa
8
Yamabiko
210
Operation date * * *   * *    
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori             06:49  
Shichinohe-Towada             07:04  
Hachinohe             07:17  
Ninohe             07:29  
Iwate-Numakunai             07:42  
Morioka       07:27 07:37 07:36 08:01  
Shin-Hanamaki       07:38 | | |  
Kitakami       07:50 | | 08:15  
Mizusawaesashi       07:59 | | |  
Ichinoseki       08:09 | | 08:29  
Kurikoma-Kogen       08:19 | | |  
Furukawa       08:28 | | 08:42  
Sendai 08:36 08:39 08:39 08:44 08:16 08:16 08:56 09:00
Shiroishizao | 08:58 08:58 | | | | |
Fukushima 09:05 09:16 09:16 | | | | 09:22
Koriyama 09:23 09:30 09:30 | | | | 09:36
Shin-Shirakawa | | | | | | | 09:48
Nasushiobara | | | | | | | 10:02
Utsunomiya | 09:58 09:58 | | | | 10:20
Oyama | | | | | | | 10:32
Omiya 10:15 10:23 10:23 09:51 09:25 09:25 10:07 10:51
Ueno 10:35 10:43 10:44 10:11 | | 10:27 11:11
Tokyo 10:40 10:48 10:48 10:16 09:47 09:47 10:32 11:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.