JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:3/19
Name Nasuno
268
Yamabiko
208
Yamabiko
94
Yamabiko
124
Yamabiko
126
Yamabiko
40
Hayabusa
4
Yamabiko
128
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori             06:17  
Shichinohe-Towada             |  
Hachinohe             06:41  
Ninohe             |  
Iwate-Numakunai             |  
Morioka     06:31     07:00 07:10  
Shin-Hanamaki     06:44     07:12 |  
Kitakami     06:51     07:23 |  
Mizusawaesashi     07:00     07:31 |  
Ichinoseki     07:10     07:41 |  
Kurikoma-Kogen     07:19     07:50 |  
Furukawa     07:28     07:59 |  
Sendai   07:34 07:42 07:44 08:05 08:20 07:52 08:39
Shiroishizao   07:48   | 08:20 | | 08:58
Fukushima   08:00   08:14 08:35 08:42 | 09:16
Koriyama   08:20   | 08:49 08:56 | 09:30
Shin-Shirakawa   08:36   | | 09:09 | |
Nasushiobara 08:17 08:47   | | | | |
Utsunomiya 08:32 09:06   | 09:18 09:33 | 09:58
Oyama 08:46 09:17   | | | | |
Omiya 09:03 09:35   09:13 09:43 09:59 09:00 10:23
Ueno 09:23 09:55   | 10:03 10:19 | 10:43
Tokyo 09:28 10:00   09:35 10:08 10:24 09:23 10:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.