JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:3/19
Name Nasuno
268
Yamabiko
208
Yamabiko
122
Yamabiko
94
Hayabusa
4
Yamabiko
124
Yamabiko
126
Hayate
112
Operation date       W        
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori         06:17      
Shichinohe-Towada         |      
Hachinohe         06:41      
Ninohe         |      
Iwate-Numakunai         |      
Morioka     06:31 06:51 07:11     07:16
Shin-Hanamaki     06:44 07:03 |     07:28
Kitakami     06:51 07:11 |     07:35
Mizusawaesashi     07:00 07:19 |     07:44
Ichinoseki     07:10 07:32 |     07:59
Kurikoma-Kogen     07:19 07:41 |     08:09
Furukawa     07:28 07:50 |     08:18
Sendai   07:34 07:43 08:03 07:52 08:05 08:24 08:33
Shiroishizao   07:48 |   | 08:20 | |
Fukushima   08:00 08:14   | 08:35 08:46 |
Koriyama   08:20 |   | 08:49 09:02 |
Shin-Shirakawa   08:36 |   | | 09:14 |
Nasushiobara 08:17 08:47 |   | | | |
Utsunomiya 08:32 09:06 |   | 09:18 09:34 |
Oyama 08:46 09:17 |   | | | |
Omiya 09:03 09:35 09:13   09:00 09:43 09:59 09:51
Ueno 09:23 09:55 |   | 10:03 10:19 10:11
Tokyo 09:28 10:00 09:35   09:23 10:08 10:24 10:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.