JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:2/19
Name Yamabiko
204
Hayabusa
2
Nasuno
266
Yamabiko
172
Yamabiko
206
Yamabiko
206
Yamabiko
122
Hayabusa
102
Operation date     W * * *    
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori                
Shichinohe-Towada                
Hachinohe                
Ninohe                
Iwate-Numakunai                
Morioka               06:10
Shin-Hanamaki               06:22
Kitakami               06:29
Mizusawaesashi               06:38
Ichinoseki               06:48
Kurikoma-Kogen               06:57
Furukawa               07:06
Sendai 06:24 06:36   06:41 06:50 06:50 07:11 07:21
Shiroishizao | |   | 07:04 07:04 | |
Fukushima 06:46 |   07:09 07:16 07:16 07:39 |
Koriyama 07:04 |   07:23 07:30 07:30 07:53 |
Shin-Shirakawa 07:16 |   | 07:43 07:43 | |
Nasushiobara 07:27 | 07:35 | 07:53 07:53 | |
Utsunomiya 07:42 | 07:50 07:53 08:10 08:10 08:22 |
Oyama 07:53 | 08:01 | 08:21 08:21 | |
Omiya 08:11 07:44 08:19 08:19 08:39 08:39 08:47 08:31
Ueno 08:31 | 08:39 08:39 08:59 09:00 09:07 08:51
Tokyo 08:36 08:07 08:44 08:44 09:04 09:04 09:12 08:56
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.