JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:16/16
Name Nasuno
275
Hayabusa
37
Yamabiko
223
Nasuno
277
Yamabiko
249
Nasuno
279
Nasuno
281
 
Operation date         *      
Tokyo 21:24 21:36 21:44 22:00 22:12 22:16 22:44  
Ueno 21:30 | 21:50 22:06 22:18 22:22 22:50  
Omiya 21:50 22:00 22:10 22:26 22:38 22:42 23:10  
Oyama 22:07 | | 22:43 | 22:59 23:27  
Utsunomiya 22:22 | 22:35 22:54 | 23:11 23:39  
Nasushiobara 22:36 | | 23:08 | 23:25 23:53  
Shin-Shirakawa   | 22:55   |      
Koriyama   | 23:08   |      
Fukushima   | 23:22   |      
Shiroishizao   | 23:33   |      
Sendai   23:07 23:47   23:52      
Furukawa                
Kurikoma-Kogen                
Ichinoseki                
Mizusawaesashi                
Kitakami                
Shin-Hanamaki                
Morioka                
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.