JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:14/16
Name Hayabusa
67
Hayabusa
67
Hayabusa
103
Nasuno
267
Yamabiko
157
Hayabusa
33
Yamabiko
219
Hayabusa
105
Operation date * *            
Tokyo 18:44 18:44 18:56 19:00 19:16 19:20 19:28 19:40
Ueno 18:50 18:50 19:02 19:06 19:22 19:26 19:34 19:46
Omiya 19:10 19:10 19:22 19:26 19:42 19:46 19:54 20:06
Oyama | | | 19:43 | | 20:11 |
Utsunomiya | | | 19:55 20:08 | 20:26 |
Nasushiobara | | | 20:09 | | 20:40 |
Shin-Shirakawa | | |   | | 20:51 |
Koriyama | | |   20:38 | 21:03 |
Fukushima | | |   20:57 | 21:17 |
Shiroishizao | | |   21:09 | 21:29 |
Sendai 20:21 20:21 20:30   21:23 20:55 21:43 21:15
Furukawa | | 20:43     |   21:28
Kurikoma-Kogen | | 20:52     |   21:37
Ichinoseki | | 21:02     |   21:46
Mizusawaesashi | | 21:12     |   21:56
Kitakami | | 21:24     |   22:04
Shin-Hanamaki | | 21:32     |   22:12
Morioka 21:04 21:04 21:43     21:38   22:23
Iwate-Numakunai | |       |    
Ninohe 21:25 21:25       |    
Hachinohe 21:37 21:37       22:06    
Shichinohe-Towada | |       |    
Shin-Aomori 22:00 22:00       22:32    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           |    
Shin-Hakodate-Hokuto           23:33    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.