JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:11/16
Name Yamabiko
213
Yamabiko
213
Hayabusa
27
Hayate
369
Yamabiko
99
Yamabiko
147
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Operation date * *   * W   * *
Tokyo 16:12 16:12 16:20 16:28   16:36 16:44 16:44
Ueno 16:18 16:18 16:26 16:34   16:42 16:50 16:50
Omiya 16:38 16:38 16:46 16:54   17:02 17:10 17:10
Oyama 16:54 16:54 | |   | | |
Utsunomiya 17:08 17:08 | |   17:31 | |
Nasushiobara 17:22 17:26 | |   | | |
Shin-Shirakawa 17:36 17:37 | |   | | |
Koriyama 17:51 17:51 | |   18:00 | |
Fukushima 18:05 18:05 | |   18:18 | |
Shiroishizao | | | |   | | |
Sendai 18:26 18:26 17:54 18:09 18:14 18:42 18:19 18:19
Furukawa     | | 18:31   | |
Kurikoma-Kogen     | | 18:40   | |
Ichinoseki     | 18:39 18:49   | |
Mizusawaesashi     | | 19:00   | |
Kitakami     | | 19:08   | |
Shin-Hanamaki     | | 19:16   | |
Morioka     18:37 19:10 19:28   19:02 19:02
Iwate-Numakunai     | |     | |
Ninohe     18:58 19:32     19:23 19:23
Hachinohe     19:09 19:44     19:35 19:35
Shichinohe-Towada     19:22 |     | |
Shin-Aomori     19:37 20:08     19:59 19:59
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.