JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:10/16
Name Nasuno
261
Hayabusa
25
Yamabiko
57
Hayabusa
61
Hayabusa
61
Hayabusa
61
Yamabiko
145
Yamabiko
199
Operation date       * * *   *
Tokyo 15:12 15:20 15:36 15:44 15:44 15:44 16:00 16:08
Ueno 15:18 15:26 15:42 15:50 15:50 15:50 16:06 16:14
Omiya 15:38 15:46 16:02 16:10 16:10 16:10 16:26 16:34
Oyama 15:54 | | | | | | |
Utsunomiya 16:08 | 16:31 | | | 16:50 16:58
Nasushiobara 16:22 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 16:36 | | | | | | |
Koriyama 16:48 | 17:02 | | | 17:19 17:30
Fukushima   | 17:17 | | | 17:38 17:50
Shiroishizao   | | | | | 17:50 |
Sendai   16:54 17:39 17:17 17:19 17:19 18:04 18:14
Furukawa   | 17:52   | |   18:31
Kurikoma-Kogen   | 18:02   | |   18:40
Ichinoseki   | 18:14   | |   18:49
Mizusawaesashi   | 18:25   | |   19:00
Kitakami   | 18:34   | |   19:08
Shin-Hanamaki   | 18:42   | |   19:16
Morioka   17:37 18:54   18:02 18:02   19:28
Iwate-Numakunai   17:49     | |    
Ninohe   18:02     18:22 18:22    
Hachinohe   18:14     18:34 18:34    
Shichinohe-Towada   18:27     18:47 18:47    
Shin-Aomori   18:45     19:02 19:02    
Okutsugaru-Imabetsu   19:01            
Kikonai   19:38            
Shin-Hakodate-Hokuto   19:50            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.