JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:9/16
Name Hayabusa
21
Yamabiko
53
Yamabiko
141
Yamabiko
211
Hayabusa
23
Yamabiko
55
Yamabiko
143
Yamabiko
171
Operation date               *
Tokyo 13:20 13:36 14:00 14:12 14:20 14:36 15:00 15:08
Ueno 13:26 13:42 14:06 14:18 14:26 14:42 15:06 15:14
Omiya 13:46 14:02 14:26 14:38 14:46 15:02 15:26 15:34
Oyama | | | 14:54 | | | |
Utsunomiya | 14:31 14:50 15:08 | 15:31 15:50 15:58
Nasushiobara | | | 15:22 | | | |
Shin-Shirakawa | | | 15:36 | | | |
Koriyama | 15:02 15:19 15:51 | 16:02 16:19 16:30
Fukushima | 15:17 15:38 16:05 | 16:16 16:38 16:50
Shiroishizao | | 15:50 | | | 16:50 |
Sendai 14:54 15:39 16:04 16:26 15:54 16:39 17:04 17:13
Furukawa | 15:52     | 16:52   17:31
Kurikoma-Kogen | 16:02     | 17:02   17:40
Ichinoseki | 16:14     | 17:14   17:49
Mizusawaesashi | 16:25     | 17:25   18:00
Kitakami | 16:34     | 17:34   18:08
Shin-Hanamaki | 16:42     | 17:42   18:16
Morioka 15:37 16:54     16:37 17:54   18:27
Iwate-Numakunai 15:49       |      
Ninohe 16:02       |      
Hachinohe 16:14       17:05      
Shichinohe-Towada 16:27       |      
Shin-Aomori 16:45       17:31      
Okutsugaru-Imabetsu 17:01       |      
Kikonai 17:38       |      
Shin-Hakodate-Hokuto 17:51       18:32      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.