JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:8/16
Name Yamabiko
137
Yamabiko
165
Yamabiko
209
Hayabusa
19
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Yamabiko
139
Nasuno
259
Operation date   *            
Tokyo 12:00 12:08 12:12 12:20 12:36 12:44 13:00 13:12
Ueno 12:06 12:14 12:18 12:26 12:42 12:50 13:06 13:18
Omiya 12:26 12:34 12:38 12:46 13:02 13:10 13:26 13:38
Oyama | | 12:54 | | | | 13:54
Utsunomiya 12:50 12:58 13:08 | 13:31 | 13:50 14:08
Nasushiobara | | 13:22 | | | | 14:22
Shin-Shirakawa | | 13:36 | | | | 14:36
Koriyama 13:19 13:30 13:51 | 14:02 | 14:19 14:48
Fukushima 13:38 13:50 14:05 | 14:17 | 14:38  
Shiroishizao 13:50 | | | | | 14:50  
Sendai 14:04 14:13 14:26 13:54 14:39 14:17 15:04  
Furukawa   14:31   | 14:52      
Kurikoma-Kogen   14:40   | 15:02      
Ichinoseki   14:49   | 15:14      
Mizusawaesashi   15:00   | 15:25      
Kitakami   15:08   | 15:34      
Shin-Hanamaki   15:16   | 15:42      
Morioka   15:27   14:37 15:54      
Iwate-Numakunai       |        
Ninohe       |        
Hachinohe       15:05        
Shichinohe-Towada       |        
Shin-Aomori       15:31        
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       16:22        
Shin-Hakodate-Hokuto       16:34        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.