JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:7/16
Name Hayabusa
15
Hayabusa
15
Yamabiko
135
Nasuno
257
Hayabusa
17
Yamabiko
163
Yamabiko
49
Hayabusa
53
Operation date * *       *   *
Tokyo 10:44 10:44 11:00 11:08 11:20 11:28 11:36 11:56
Ueno 10:50 10:50 11:06 11:14 11:26 11:34 11:42 12:02
Omiya 11:10 11:10 11:26 11:34 11:46 11:54 12:02 12:22
Oyama | | | 11:53 | | | |
Utsunomiya | | 11:50 12:08 | | 12:29 |
Nasushiobara | | | 12:22 | | | |
Shin-Shirakawa | | | 12:36 | | | |
Koriyama | | 12:19 12:48 | 12:45 12:57 |
Fukushima | | 12:38   | 12:59 13:17 |
Shiroishizao | | 12:50   | 13:11 | |
Sendai 12:17 12:17 13:04   12:54 13:27 13:39 13:32
Furukawa | |     | 13:43 13:52 |
Kurikoma-Kogen | |     | 13:52 14:02 |
Ichinoseki 12:38 12:38     | 14:01 14:14 |
Mizusawaesashi | |     | 14:11 14:25 |
Kitakami | |     | 14:23 14:34 |
Shin-Hanamaki | |     | 14:30 14:42 |
Morioka 13:01 13:05     13:37 14:42 14:54 14:15
Iwate-Numakunai   13:17     13:49     |
Ninohe   13:29     14:02     |
Hachinohe   13:41     14:14     14:44
Shichinohe-Towada   13:54     14:27     |
Shin-Aomori   14:09     14:43     15:08
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.