JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:5/16
Name Nasuno
255
Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
11
Yamabiko
45
Yamabiko
45
Hayabusa
69
Yamabiko
177
Operation date * *     * * * S
Tokyo 09:16 09:16 09:24 09:36 09:40 09:40   09:48
Ueno 09:22 09:22 | | 09:46 09:46   09:54
Omiya 09:42 09:42 09:48 10:00 10:06 10:06 10:10 10:14
Oyama 09:58 09:58 | | | | | |
Utsunomiya 10:12 10:12 | | 10:31 10:32 | 10:38
Nasushiobara 10:30 10:30 | | | | | |
Shin-Shirakawa 10:41 10:41 | | | | | |
Koriyama 10:53 10:52 | | 10:59 11:00 | 11:06
Fukushima     10:51 | 11:14 11:14 | 11:24
Shiroishizao     | | | | | |
Sendai     11:14 11:08 11:36 11:36 11:21 11:44
Furukawa       | 11:52 11:52 11:34  
Kurikoma-Kogen       | 12:02 12:02 |  
Ichinoseki       | 12:14 12:14 11:47  
Mizusawaesashi       | 12:25 12:25 |  
Kitakami       | 12:34 12:34 12:01  
Shin-Hanamaki       | 12:42 12:42 |  
Morioka       11:48 12:54 12:54 12:16  
Iwate-Numakunai       |     |  
Ninohe       |     |  
Hachinohe       |     12:45  
Shichinohe-Towada       |     |  
Shin-Aomori       12:37     13:08  
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       13:38        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.