JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:127 Page:4/16
Name Nasuno
253
Nasuno
253
Hayate
373
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Yamabiko
43
Yamabiko
129
Hayabusa
9
Operation date * * * * *      
Tokyo 08:28 08:28   08:40 08:40 08:48 08:56 09:08
Ueno 08:34 08:34 08:44 08:46 08:46 08:54 09:02 09:14
Omiya 08:54 08:54 09:10 09:06 09:06 09:14 09:22 09:33
Oyama 09:10 09:10 | | | | | |
Utsunomiya 09:22 09:22 | | | 09:39 09:46 |
Nasushiobara 09:39 09:39 | | | | | |
Shin-Shirakawa 09:49 09:51 | | | | | |
Koriyama 10:01 10:03 | | | 10:07 10:17 |
Fukushima     | | | 10:25 10:34 |
Shiroishizao     | | | | 10:46 |
Sendai     10:29 10:16 10:16 10:49 11:00 10:42
Furukawa     | | | 11:03   |
Kurikoma-Kogen     | | | 11:14   |
Ichinoseki     10:52 | | 11:28   |
Mizusawaesashi     | | | 11:39   |
Kitakami     | | | 11:47   |
Shin-Hanamaki     | | | 11:55   |
Morioka     11:17 10:59 10:59 12:07   11:25
Iwate-Numakunai     | | |     11:38
Ninohe     | | |     11:50
Hachinohe     11:46 11:27 11:27     12:02
Shichinohe-Towada     11:59 | |     12:14
Shin-Aomori     12:14 11:51 11:53     12:29
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Kikonai         12:45      
Shin-Hakodate-Hokuto         12:57      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.