JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:166 Page:1/21
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Hayabusa
101
Operation date     * * * * * *
Tokyo                
Ueno                
Omiya               06:00
Oyama               |
Utsunomiya               |
Nasushiobara               |
Shin-Shirakawa               |
Koriyama               |
Fukushima               |
Shiroishizao               |
Sendai     06:40 06:40 07:06 07:10 07:06 07:07
Furukawa     06:53 06:53 07:21 07:24 07:21 |
Kurikoma-Kogen     07:02 07:02 07:31 07:33 07:31 |
Ichinoseki     07:12 07:12 07:40 07:42 07:40 |
Mizusawaesashi     07:22 07:22 07:51 07:52 07:51 |
Kitakami     07:30 07:35 08:00 08:00 08:02 |
Shin-Hanamaki     07:38 07:43 08:08 08:08 08:10 |
Morioka   06:54 07:59 07:59 08:20 08:20 08:21 07:47
Iwate-Numakunai   | 08:11 08:11       |
Ninohe   07:15 08:23 08:23       |
Hachinohe   07:26 08:35 08:35       |
Shichinohe-Towada   07:39 08:47 08:47       |
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04 09:04       08:38
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 | |        
Kikonai 07:25 08:49 | |        
Shin-Hakodate-Hokuto 07:38 09:02 10:05 10:05        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.