JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:18/21
Name Yamabiko
153
Nasuno
265
Hayabusa
35
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
67
Hayabusa
67
Yamabiko
485
Operation date           * * *
Tokyo 18:00 18:08 18:20 18:28 18:36 18:44 18:44 18:44
Ueno 18:06 18:14 18:26 18:34 18:42 18:50 18:50 18:50
Omiya 18:26 18:34 18:46 18:54 19:02 19:10 19:10 19:10
Oyama | 18:50 | | 19:18 | | |
Utsunomiya 18:50 19:06 | 19:18 19:32 | | |
Nasushiobara | 19:20 | | 19:51 | | |
Shin-Shirakawa |   | | 20:02 | | |
Koriyama 19:19   | 19:46 20:14 | | 20:04
Fukushima 19:37   | 20:04 20:28 | | 20:19
Shiroishizao |   | | | | | |
Sendai 19:58   19:54 20:24 20:49 20:21 20:21 20:41
Furukawa     |     | | 20:54
Kurikoma-Kogen     |     | | 21:03
Ichinoseki     |     | | 21:15
Mizusawaesashi     |     | | 21:26
Kitakami     |     | | 21:35
Shin-Hanamaki     |     | | 21:43
Morioka     20:37     21:04 21:04 21:56
Iwate-Numakunai     |     | |  
Ninohe     20:58     21:25 21:25  
Hachinohe     21:09     21:37 21:37  
Shichinohe-Towada     21:22     | |  
Shin-Aomori     21:37     22:00 22:00  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.