JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:17/20
Name Hayabusa
41
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
69
Hayabusa
69
Hayabusa
69
Yamabiko
485
Hayabusa
109
Operation date       * * * *  
Tokyo 18:20 18:28 18:36 18:44 18:44 18:44 18:44 18:56
Ueno 18:26 18:34 18:42 18:50 18:50 18:50 18:50 19:02
Omiya 18:46 18:54 19:02 19:10 19:10 19:10 19:10 19:22
Oyama | | 19:18 | | | | |
Utsunomiya | 19:18 19:32 | | | | |
Nasushiobara | | 19:51 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 20:02 | | | | |
Koriyama | 19:46 20:14 | | | 20:04 |
Fukushima | 20:04 20:28 | | | 20:19 |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 19:54 20:24 20:49 20:21 20:21 20:21 20:41 20:31
Furukawa |     | | | 20:54 20:44
Kurikoma-Kogen |     | | | 21:03 20:53
Ichinoseki |     | | | 21:15 21:02
Mizusawaesashi |     | | | 21:26 21:12
Kitakami |     | | | 21:35 21:24
Shin-Hanamaki |     | | | 21:43 21:32
Morioka 20:37     21:00 21:04 21:04 21:56 21:44
Iwate-Numakunai |       | |    
Ninohe 20:58       21:25 21:25    
Hachinohe 21:09       21:37 21:37    
Shichinohe-Towada 21:22       | |    
Shin-Aomori 21:37       22:00 22:00    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.