JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:17/18
Name Nasuno
271
Hayate
117
Yamabiko
159
Yamabiko
221
Nasuno
273
Nasuno
275
Hayabusa
41
Yamabiko
223
Operation date   *     W      
Tokyo 20:28 20:32 20:44 20:56 21:08 21:24 21:36 21:44
Ueno 20:34 20:38 20:50 21:02 21:14 21:30 | 21:50
Omiya 20:54 20:58 21:10 21:22 21:34 21:50 22:00 22:10
Oyama 21:13 | | 21:38 21:51 22:07 | |
Utsunomiya 21:25 | 21:34 21:50 22:03 22:22 | 22:35
Nasushiobara 21:39 | | 22:05 22:17 22:36 | |
Shin-Shirakawa   | | 22:16     | 22:55
Koriyama   | 22:03 22:28     | 23:08
Fukushima   | 22:20 22:43     | 23:22
Shiroishizao   | 22:32 |     | 23:33
Sendai   22:13 22:46 23:03     23:07 23:47
Furukawa                
Kurikoma-Kogen                
Ichinoseki                
Mizusawaesashi                
Kitakami                
Shin-Hanamaki                
Morioka                
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.