JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:17/19
Name Hayabusa
37
Yamabiko
219
Hayabusa
111
Yamabiko
197
Nasuno
269
Hayabusa
39
Yamabiko
59
Nasuno
271
Operation date       *        
Tokyo 19:20 19:28 19:40 19:48 20:00 20:16 20:20 20:28
Ueno 19:26 19:34 19:46 19:54 20:06 | 20:26 20:34
Omiya 19:46 19:54 20:06 20:14 20:26 20:40 20:46 20:54
Oyama | 20:11 | | 20:42 | | 21:13
Utsunomiya | 20:26 | 20:41 20:54 | 21:10 21:25
Nasushiobara | 20:40 | | 21:07 | | 21:39
Shin-Shirakawa | 20:51 | |   | |  
Koriyama | 21:03 | 21:12   | 21:38  
Fukushima | 21:17 | 21:30   | 21:56  
Shiroishizao | 21:29 | |   | |  
Sendai 20:55 21:43 21:15 21:52   21:48 22:20  
Furukawa |   21:28     | 22:35  
Kurikoma-Kogen |   21:37     | 22:44  
Ichinoseki |   21:46     | 22:53  
Mizusawaesashi |   21:56     | 23:03  
Kitakami |   22:04     | 23:11  
Shin-Hanamaki |   22:12     | 23:19  
Morioka 21:38   22:23     22:31 23:31  
Iwate-Numakunai |         22:44    
Ninohe |         22:56    
Hachinohe 22:06         23:08    
Shichinohe-Towada |         23:21    
Shin-Aomori 22:32         23:36    
Okutsugaru-Imabetsu |              
Kikonai |              
Shin-Hakodate-Hokuto 23:33              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.