JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:16/20
Name Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
65
Hayabusa
65
Hayate
115
Yamabiko
153
Nasuno
265
Hayabusa
31
Operation date *   * *        
Tokyo 17:28 17:36 17:44 17:44 17:56 18:00 18:08 18:20
Ueno 17:34 17:42 17:50 17:50 18:02 18:06 18:14 18:26
Omiya 17:54 18:02 18:10 18:10 18:22 18:26 18:34 18:46
Oyama | 18:18 | | | | 18:50 |
Utsunomiya 18:18 18:33 | | | 18:50 19:06 |
Nasushiobara | 18:54 | | | | 19:20 |
Shin-Shirakawa 18:39 19:12 | | | |   |
Koriyama 18:56 19:29 | | | 19:19   |
Fukushima 19:10 19:43 | | | 19:37   |
Shiroishizao | 19:55 | | | |   |
Sendai 19:31 20:09 19:17 19:19 19:37 19:58   19:54
Furukawa 19:44     | 19:50     |
Kurikoma-Kogen 19:53     | 20:00     |
Ichinoseki 20:02     | 20:14     |
Mizusawaesashi 20:12     | 20:25     |
Kitakami 20:22     | 20:34     |
Shin-Hanamaki 20:30     | 20:42     |
Morioka 20:42     20:02 20:54     20:37
Iwate-Numakunai       |       |
Ninohe       20:23       20:58
Hachinohe       20:34       21:09
Shichinohe-Towada       |       21:22
Shin-Aomori       20:58       21:37
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.