JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:16/19
Name Hayabusa
67
Hayabusa
67
Hayabusa
67
Hayabusa
109
Nasuno
267
Yamabiko
487
Yamabiko
489
Yamabiko
157
Operation date * * *     * *  
Tokyo 18:44 18:44 18:44 18:56 19:00 19:08 19:08 19:16
Ueno 18:50 18:50 18:50 19:02 19:06 19:14 19:14 19:22
Omiya 19:10 19:10 19:10 19:22 19:26 19:34 19:34 19:42
Oyama | | | | 19:43 | | |
Utsunomiya | | | | 19:55 20:00 20:00 20:08
Nasushiobara | | | | 20:09 | | |
Shin-Shirakawa | | | |   20:22 20:22 |
Koriyama | | | |   | 20:34 20:38
Fukushima | | | |   20:45 20:48 20:57
Shiroishizao | | | |   | | 21:09
Sendai 20:21 20:21 20:21 20:30   21:06 21:07 21:23
Furukawa | | | 20:43        
Kurikoma-Kogen | | | 20:52        
Ichinoseki | | | 21:02        
Mizusawaesashi | | | 21:12        
Kitakami | | | 21:24        
Shin-Hanamaki | | | 21:32        
Morioka 21:00 21:04 21:04 21:44        
Iwate-Numakunai   | |          
Ninohe   21:25 21:25          
Hachinohe   21:37 21:37          
Shichinohe-Towada   | |          
Shin-Aomori   22:00 22:00          
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.