JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:16/21
Name Yamabiko
99
Yamabiko
147
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Yamabiko
191
Hayabusa
105
Yamabiko
149
Operation date *   * * * *    
Tokyo   16:36 16:44 16:44 16:44 16:48 16:56 17:00
Ueno   16:42 16:50 16:50 16:50 16:54 17:02 17:06
Omiya   17:02 17:10 17:10 17:10 17:14 17:22 17:26
Oyama   | | | | | | |
Utsunomiya   17:31 | | | 17:42 | 17:50
Nasushiobara   | | | | | | |
Shin-Shirakawa   | | | | | | |
Koriyama   18:03 | | | | | 18:19
Fukushima   18:17 | | | 18:26 | 18:38
Shiroishizao   | | | | | | 18:50
Sendai 18:14 18:41 18:19 18:19 18:19 18:48 18:31 19:04
Furukawa 18:31   | | |   18:44  
Kurikoma-Kogen 18:40   | | |   18:53  
Ichinoseki 18:49   | | |   19:02  
Mizusawaesashi 19:00   | | |   19:12  
Kitakami 19:08   | | |   19:24  
Shin-Hanamaki 19:16   | | |   19:32  
Morioka 19:28   18:58 19:02 19:02   19:44  
Iwate-Numakunai       | |      
Ninohe       19:23 19:23      
Hachinohe       19:35 19:35      
Shichinohe-Towada       | |      
Shin-Aomori       19:59 19:59      
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.