JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:15/18
Name Hayabusa
35
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
67
Yamabiko
485
Hayabusa
109
Nasuno
267
Yamabiko
487
Operation date       * *     *
Tokyo 18:20 18:28 18:36 18:44 18:44 18:56 19:00 19:08
Ueno 18:26 18:34 18:42 18:50 18:50 19:02 19:06 19:14
Omiya 18:46 18:54 19:02 19:10 19:10 19:22 19:26 19:34
Oyama | | 19:18 | | | 19:43 |
Utsunomiya | 19:18 19:32 | | | 19:55 20:00
Nasushiobara | | 19:51 | | | 20:09 |
Shin-Shirakawa | | 20:02 | | |   20:22
Koriyama | 19:46 20:14 | 20:04 |   |
Fukushima | 20:04 20:28 | 20:19 |   20:45
Shiroishizao | | | | | |   |
Sendai 19:54 20:24 20:49 20:21 20:41 20:30   21:07
Furukawa |     | 20:54 20:43   21:20
Kurikoma-Kogen |     | 21:03 20:52   21:30
Ichinoseki |     | 21:15 21:02   21:39
Mizusawaesashi |     | 21:26 21:12   21:49
Kitakami |     | 21:35 21:24   21:57
Shin-Hanamaki |     | 21:43 21:32   22:04
Morioka 20:37     21:04 21:56 21:44   22:16
Iwate-Numakunai |     |        
Ninohe 20:58     21:25        
Hachinohe 21:09     21:37        
Shichinohe-Towada 21:22     |        
Shin-Aomori 21:37     22:00        
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.