JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:15/20
Name Hayabusa
37
Yamabiko
99
Yamabiko
147
Hayabusa
65
Hayabusa
65
Hayabusa
105
Yamabiko
149
Nasuno
263
Operation date   *   * *      
Tokyo 16:28   16:36 16:44 16:44 16:56 17:00 17:16
Ueno 16:34   16:42 16:50 16:50 17:02 17:06 17:22
Omiya 16:54   17:02 17:10 17:10 17:22 17:26 17:42
Oyama |   | | | | | 18:00
Utsunomiya |   17:31 | | | 17:50 18:12
Nasushiobara |   | | | | | 18:25
Shin-Shirakawa |   | | | | |  
Koriyama |   18:03 | | | 18:19  
Fukushima |   18:17 | | | 18:38  
Shiroishizao |   | | | | 18:50  
Sendai 18:03 18:14 18:41 18:19 18:19 18:31 19:04  
Furukawa | 18:31   | | 18:44    
Kurikoma-Kogen | 18:40   | | 18:53    
Ichinoseki | 18:49   | | 19:02    
Mizusawaesashi | 19:00   | | 19:12    
Kitakami | 19:08   | | 19:24    
Shin-Hanamaki | 19:16   | | 19:32    
Morioka 18:51 19:28   19:02 19:02 19:44    
Iwate-Numakunai |     | |      
Ninohe |     19:23 19:23      
Hachinohe |     19:35 19:35      
Shichinohe-Towada |     | |      
Shin-Aomori 19:41     19:58 19:58      
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.