JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:14/18
Name Yamabiko
151
Yamabiko
151
Yamabiko
215
Hayabusa
65
Hayabusa
65
Hayabusa
107
Yamabiko
153
Nasuno
265
Operation date * *   * *      
Tokyo 17:28 17:28 17:36 17:44 17:44 17:56 18:00 18:08
Ueno 17:34 17:34 17:42 17:50 17:50 18:02 18:06 18:14
Omiya 17:54 17:54 18:02 18:10 18:10 18:22 18:26 18:34
Oyama | | 18:18 | | | | 18:50
Utsunomiya 18:18 18:18 18:33 | | | 18:50 19:06
Nasushiobara | | 18:55 | | | | 19:20
Shin-Shirakawa 18:39 18:39 19:12 | | | |  
Koriyama 18:55 18:55 19:29 | | | 19:19  
Fukushima 19:17 19:17 19:43 | | | 19:37  
Shiroishizao | | 19:55 | | | |  
Sendai 19:37 19:39 20:09 19:19 19:19 19:31 19:58  
Furukawa   19:52   | | 19:44    
Kurikoma-Kogen   20:02   | | 19:53    
Ichinoseki   20:14   | | 20:02    
Mizusawaesashi   20:24   | | 20:12    
Kitakami   20:33   | | 20:24    
Shin-Hanamaki   20:42   | | 20:32    
Morioka   20:54   19:58 20:02 20:44    
Iwate-Numakunai         |      
Ninohe         20:23      
Hachinohe         20:34      
Shichinohe-Towada         |      
Shin-Aomori         20:58      
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.