JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:14/20
Name Yamabiko
145
Yamabiko
199
Yamabiko
213
Yamabiko
213
Hayabusa
27
Hayate
369
Yamabiko
99
Yamabiko
147
Operation date   * * *   * *  
Tokyo 16:00 16:08 16:12 16:12 16:20 16:28   16:36
Ueno 16:06 16:14 16:18 16:18 16:26 16:34   16:42
Omiya 16:26 16:34 16:38 16:38 16:46 16:54   17:02
Oyama | | 16:54 16:54 | |   |
Utsunomiya 16:50 16:58 17:08 17:08 | |   17:31
Nasushiobara | | 17:22 17:26 | |   |
Shin-Shirakawa | | 17:36 17:37 | |   |
Koriyama 17:19 17:30 17:51 17:51 | |   18:00
Fukushima 17:38 17:50 18:05 18:05 | |   18:18
Shiroishizao 17:50 | | | | |   |
Sendai 18:04 18:14 18:26 18:26 17:54 18:09 18:14 18:42
Furukawa   18:31     | | 18:31  
Kurikoma-Kogen   18:40     | | 18:40  
Ichinoseki   18:49     | 18:39 18:49  
Mizusawaesashi   19:00     | | 19:00  
Kitakami   19:08     | | 19:08  
Shin-Hanamaki   19:16     | | 19:16  
Morioka   19:28     18:37 19:10 19:28  
Iwate-Numakunai         | |    
Ninohe         18:58 19:32    
Hachinohe         19:09 19:44    
Shichinohe-Towada         19:22 |    
Shin-Aomori         19:37 20:08    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.