JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:14/20
Name Yamabiko
213
Hayabusa
31
Hayate
369
Yamabiko
99
Yamabiko
147
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Hayabusa
105
Operation date     * *   * *  
Tokyo 16:12 16:20 16:28   16:36 16:44 16:44 16:56
Ueno 16:18 16:26 16:34   16:42 16:50 16:50 17:02
Omiya 16:38 16:46 16:53   17:02 17:10 17:10 17:22
Oyama 16:54 | |   | | | |
Utsunomiya 17:08 | |   17:31 | | |
Nasushiobara 17:26 | |   | | | |
Shin-Shirakawa 17:36 | |   | | | |
Koriyama 17:51 | |   18:03 | | |
Fukushima 18:05 | |   18:17 | | |
Shiroishizao | | |   | | | |
Sendai 18:25 17:54 18:09 18:14 18:41 18:19 18:19 18:31
Furukawa   | | 18:31   | | 18:44
Kurikoma-Kogen   | | 18:40   | | 18:53
Ichinoseki   | 18:39 18:49   | | 19:02
Mizusawaesashi   | | 19:00   | | 19:12
Kitakami   | | 19:08   | | 19:24
Shin-Hanamaki   | | 19:16   | | 19:32
Morioka   18:37 19:10 19:28   19:02 19:02 19:44
Iwate-Numakunai   | |     | |  
Ninohe   18:58 19:32     19:23 19:23  
Hachinohe   19:09 19:44     19:35 19:35  
Shichinohe-Towada   19:22 |     | |  
Shin-Aomori   19:37 20:08     19:59 19:59  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.