JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:14/21
Name Hayabusa
59
Hayate
381
Yamabiko
143
Yamabiko
171
Nasuno
261
Hayabusa
27
Yamabiko
57
Hayabusa
29
Operation date * *   *       *
Tokyo 14:44   15:00 15:08 15:12 15:20 15:36 15:44
Ueno 14:50   15:06 15:14 15:18 15:26 15:42 15:50
Omiya 15:10   15:26 15:34 15:38 15:46 16:02 16:10
Oyama |   | | 15:54 | | |
Utsunomiya |   15:50 15:58 16:08 | 16:31 |
Nasushiobara |   | | 16:26 | | |
Shin-Shirakawa |   | | 16:36 | | |
Koriyama |   16:19 16:30 16:48 | 17:02 |
Fukushima |   16:38 16:50   | 17:17 |
Shiroishizao |   16:50 |   | | |
Sendai 16:19   17:04 17:13   16:54 17:39 17:17
Furukawa |     17:31   | 17:52  
Kurikoma-Kogen |     17:40   | 18:02  
Ichinoseki |     17:49   | 18:14  
Mizusawaesashi |     18:00   | 18:25  
Kitakami |     18:08   | 18:34  
Shin-Hanamaki |     18:16   | 18:42  
Morioka 17:02 17:08   18:27   17:37 18:54  
Iwate-Numakunai | 17:20       17:49    
Ninohe 17:22 17:33       18:02    
Hachinohe 17:34 17:44       18:14    
Shichinohe-Towada 17:47 17:57       18:27    
Shin-Aomori 18:04 18:12       18:45    
Okutsugaru-Imabetsu |         19:01    
Kikonai |         19:38    
Shin-Hakodate-Hokuto 19:06         19:50    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.