JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:13/20
Name Nasuno
261
Nasuno
261
Hayabusa
25
Hayate
343
Yamabiko
57
Hayabusa
61
Hayabusa
61
Hayabusa
61
Operation date * *   *   * * *
Tokyo 15:12 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:44 15:44
Ueno 15:18 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:50 15:50
Omiya 15:38 15:38 15:46 15:54 16:02 16:10 16:10 16:10
Oyama 15:54 15:54 | | | | | |
Utsunomiya 16:08 16:08 | | 16:31 | | |
Nasushiobara 16:22 16:26 | | | | | |
Shin-Shirakawa 16:36 16:37 | | | | | |
Koriyama 16:48 16:48 | | 17:02 | | |
Fukushima     | | 17:17 | | |
Shiroishizao     | | | | | |
Sendai     16:54 17:09 17:39 17:17 17:19 17:19
Furukawa     | 17:22 17:52   | |
Kurikoma-Kogen     | | 18:02   | |
Ichinoseki     | 17:39 18:14   | |
Mizusawaesashi     | | 18:25   | |
Kitakami     | 17:55 18:34   | |
Shin-Hanamaki     | | 18:42   | |
Morioka     17:37 18:11 18:54   18:02 18:02
Iwate-Numakunai     17:49       | |
Ninohe     18:02       18:22 18:22
Hachinohe     18:14       18:34 18:34
Shichinohe-Towada     18:27       18:47 18:47
Shin-Aomori     18:45       19:02 19:02
Okutsugaru-Imabetsu     19:01          
Kikonai     19:38          
Shin-Hakodate-Hokuto     19:50          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.