JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:12/20
Name Hayate
341
Hayate
365
Hayate
341
Yamabiko
55
Hayabusa
59
Hayabusa
59
Yamabiko
143
Yamabiko
171
Operation date * * *   * *   *
Tokyo 14:28 14:28 14:28 14:36 14:44 14:44 15:00 15:08
Ueno 14:34 14:34 14:34 14:42 14:50 14:50 15:06 15:14
Omiya 14:53 14:53 14:53 15:02 15:10 15:10 15:26 15:34
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya | | | 15:31 | | 15:50 15:58
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama | | | 16:02 | | 16:19 16:30
Fukushima | | | 16:16 | | 16:38 16:50
Shiroishizao | | | | | | 16:50 |
Sendai 16:07 16:09 16:09 16:39 16:19 16:19 17:04 17:13
Furukawa   | 16:22 16:52 | |   17:31
Kurikoma-Kogen   | | 17:02 | |   17:40
Ichinoseki   16:39 16:39 17:14 | |   17:49
Mizusawaesashi   | | 17:25 | |   18:00
Kitakami   | 16:55 17:34 | |   18:08
Shin-Hanamaki   | | 17:42 | |   18:16
Morioka   17:07 17:11 17:54 17:02 17:02   18:27
Iwate-Numakunai   |     | |    
Ninohe   17:29     17:22 17:22    
Hachinohe   17:41     17:34 17:34    
Shichinohe-Towada   |     17:47 17:47    
Shin-Aomori   18:05     18:02 18:02    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.