JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:12/18
Name Yamabiko
57
Hayabusa
29
Hayabusa
29
Yamabiko
145
Yamabiko
199
Yamabiko
213
Hayabusa
31
Hayate
369
Operation date   * *   *     *
Tokyo 15:36 15:44 15:44 16:00 16:08 16:12 16:20 16:28
Ueno 15:42 15:50 15:50 16:06 16:14 16:18 16:26 16:34
Omiya 16:02 16:10 16:10 16:26 16:34 16:38 16:46 16:53
Oyama | | | | | 16:54 | |
Utsunomiya 16:31 | | 16:50 16:58 17:08 | |
Nasushiobara | | | | | 17:26 | |
Shin-Shirakawa | | | | | 17:36 | |
Koriyama 17:02 | | 17:19 17:30 17:51 | |
Fukushima 17:17 | | 17:38 17:50 18:05 | |
Shiroishizao | | | 17:50 | | | |
Sendai 17:39 17:17 17:19 18:04 18:14 18:25 17:54 18:09
Furukawa 17:52   |   18:31   | |
Kurikoma-Kogen 18:02   |   18:40   | |
Ichinoseki 18:14   |   18:49   | 18:39
Mizusawaesashi 18:25   |   19:00   | |
Kitakami 18:34   |   19:08   | |
Shin-Hanamaki 18:42   |   19:16   | |
Morioka 18:54   18:02   19:28   18:37 19:10
Iwate-Numakunai     |       | |
Ninohe     18:22       18:58 19:32
Hachinohe     18:34       19:09 19:44
Shichinohe-Towada     18:47       19:22 |
Shin-Aomori     19:02       19:37 20:08
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.