JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:12/20
Name Yamabiko
63
Hayabusa
59
Hayabusa
59
Yamabiko
141
Yamabiko
169
Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
27
Operation date   * *   * * *  
Tokyo 13:36 13:44 13:44 14:00 14:08 14:12 14:12 14:20
Ueno 13:42 13:50 13:50 14:06 14:14 14:18 14:18 14:26
Omiya 14:02 14:10 14:10 14:26 14:34 14:38 14:38 14:46
Oyama | | | | | 14:54 14:54 |
Utsunomiya 14:31 | | 14:50 14:58 15:08 15:08 |
Nasushiobara | | | | | 15:24 15:24 |
Shin-Shirakawa | | | | | 15:36 15:37 |
Koriyama 14:59 | | 15:19 15:28 15:51 15:51 |
Fukushima 15:17 | | 15:38 15:50 16:05 16:05 |
Shiroishizao | | | 15:52 | | | |
Sendai 15:39 15:19 15:19 16:06 16:13 16:25 16:25 15:54
Furukawa 15:52 | |   16:31     |
Kurikoma-Kogen 16:02 | |   16:40     |
Ichinoseki 16:14 | |   16:49     |
Mizusawaesashi 16:24 | |   16:59     |
Kitakami 16:35 | |   17:09     |
Shin-Hanamaki 16:43 | |   17:17     |
Morioka 16:54 16:02 16:02   17:28     16:37
Iwate-Numakunai   | |         |
Ninohe   | |         |
Hachinohe   16:30 16:30         17:05
Shichinohe-Towada   | |         |
Shin-Aomori   16:54 16:54         17:29
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.