JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:11/18
Name Hayate
341
Yamabiko
55
Hayabusa
59
Yamabiko
187
Yamabiko
143
Yamabiko
171
Nasuno
261
Hayabusa
27
Operation date *   * *   *    
Tokyo 14:28 14:36 14:44 14:48 15:00 15:08 15:12 15:20
Ueno 14:34 14:42 14:50 14:54 15:06 15:14 15:18 15:26
Omiya 14:53 15:02 15:10 15:14 15:26 15:34 15:38 15:46
Oyama | | | | | | 15:54 |
Utsunomiya | 15:31 | 15:40 15:50 15:58 16:08 |
Nasushiobara | | | | | | 16:26 |
Shin-Shirakawa | | | | | | 16:36 |
Koriyama | 16:02 | | 16:19 16:30 16:48 |
Fukushima | 16:16 | 16:24 16:38 16:50   |
Shiroishizao | | | | 16:50 |   |
Sendai 16:09 16:39 16:19 16:45 17:04 17:13   16:54
Furukawa 16:22 16:52 |     17:31   |
Kurikoma-Kogen | 17:02 |     17:40   |
Ichinoseki 16:39 17:14 |     17:49   |
Mizusawaesashi | 17:25 |     18:00   |
Kitakami 16:55 17:34 |     18:08   |
Shin-Hanamaki | 17:42 |     18:16   |
Morioka 17:11 17:54 17:02     18:27   17:37
Iwate-Numakunai     |         17:49
Ninohe     17:22         18:02
Hachinohe     17:34         18:14
Shichinohe-Towada     17:47         18:27
Shin-Aomori     18:02         18:45
Okutsugaru-Imabetsu               19:01
Kikonai               19:38
Shin-Hakodate-Hokuto               19:50
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.