JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:11/20
Name Hayate
339
Yamabiko
53
Hayabusa
57
Yamabiko
141
Yamabiko
169
Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
23
Operation date *   *   * * *  
Tokyo 13:28 13:36 13:44 14:00 14:08 14:12 14:12 14:20
Ueno 13:34 13:42 13:50 14:06 14:14 14:18 14:18 14:26
Omiya 13:54 14:02 14:10 14:26 14:34 14:38 14:38 14:46
Oyama | | | | | 14:54 14:54 |
Utsunomiya | 14:31 | 14:50 14:58 15:08 15:08 |
Nasushiobara | | | | | 15:22 15:26 |
Shin-Shirakawa | | | | | 15:36 15:36 |
Koriyama | 15:02 | 15:19 15:30 15:51 15:51 |
Fukushima | 15:17 | 15:38 15:50 16:05 16:05 |
Shiroishizao | | | 15:50 | | | |
Sendai 15:09 15:39 15:19 16:04 16:13 16:26 16:26 15:54
Furukawa 15:22 15:52 |   16:31     |
Kurikoma-Kogen | 16:02 |   16:40     |
Ichinoseki 15:39 16:14 |   16:49     |
Mizusawaesashi | 16:25 |   17:00     |
Kitakami 15:55 16:34 |   17:08     |
Shin-Hanamaki | 16:42 |   17:16     |
Morioka 16:11 16:54 16:02   17:27     16:37
Iwate-Numakunai     |         |
Ninohe     |         |
Hachinohe     16:30         17:05
Shichinohe-Towada     |         |
Shin-Aomori     16:54         17:31
Okutsugaru-Imabetsu               |
Kikonai               |
Shin-Hakodate-Hokuto               18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.