JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:10/19
Name Yamabiko
209
Hayabusa
21
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Hayabusa
55
Yamabiko
139
Nasuno
259
Operation date       * * *    
Tokyo 12:12 12:20 12:36 12:44 12:44 12:44 13:00 13:12
Ueno 12:18 12:26 12:42 12:50 12:50 12:50 13:06 13:18
Omiya 12:38 12:46 13:02 13:10 13:10 13:10 13:26 13:38
Oyama 12:54 | | | | | | 13:54
Utsunomiya 13:08 | 13:31 | | | 13:50 14:08
Nasushiobara 13:26 | | | | | | 14:26
Shin-Shirakawa 13:36 | | | | | | 14:36
Koriyama 13:51 | 14:02 | | | 14:19 14:48
Fukushima 14:05 | 14:17 | | | 14:38  
Shiroishizao | | | | | | 14:50  
Sendai 14:25 13:54 14:39 14:17 14:19 14:19 15:04  
Furukawa   | 14:52   | |    
Kurikoma-Kogen   | 15:02   | |    
Ichinoseki   | 15:14   | |    
Mizusawaesashi   | 15:25   | |    
Kitakami   | 15:34   | |    
Shin-Hanamaki   | 15:42   | |    
Morioka   14:37 15:54   15:02 15:02    
Iwate-Numakunai   |     | |    
Ninohe   |     15:24 15:24    
Hachinohe   15:05     15:36 15:36    
Shichinohe-Towada   |     15:49 15:49    
Shin-Aomori   15:31     16:05 16:05    
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Kikonai   16:22            
Shin-Hakodate-Hokuto   16:34            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.