JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:168 Page:10/21
Name Nasuno
257
Hayabusa
19
Hayate
335
Yamabiko
163
Yamabiko
49
Hayabusa
53
Yamabiko
137
Yamabiko
165
Operation date     * *   *   *
Tokyo 11:08 11:20 11:28 11:28 11:36 11:56 12:00 12:08
Ueno 11:14 11:26 11:34 11:34 11:42 12:02 12:06 12:14
Omiya 11:34 11:46 11:54 11:54 12:02 12:22 12:26 12:34
Oyama 11:53 | | | | | | |
Utsunomiya 12:08 | | | 12:29 | 12:50 12:58
Nasushiobara 12:22 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 12:36 | | | | | | |
Koriyama 12:48 | | 12:45 12:57 | 13:19 13:30
Fukushima   | | 12:59 13:17 | 13:38 13:50
Shiroishizao   | | 13:11 | | 13:50 |
Sendai   12:54 13:12 13:27 13:39 13:32 14:04 14:13
Furukawa   | 13:26 13:43 13:52 |   14:31
Kurikoma-Kogen   | | 13:52 14:02 |   14:40
Ichinoseki   | 13:41 14:01 14:14 |   14:49
Mizusawaesashi   | | 14:11 14:25 |   15:00
Kitakami   | 14:01 14:23 14:34 |   15:08
Shin-Hanamaki   | | 14:30 14:42 |   15:16
Morioka   13:37 14:16 14:42 14:54 14:15   15:27
Iwate-Numakunai   13:49       |    
Ninohe   14:02       |    
Hachinohe   14:14       14:44    
Shichinohe-Towada   14:27       |    
Shin-Aomori   14:43       15:08    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.