JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:9/20
Name Nasuno
257
Nasuno
257
Hayabusa
21
Hayabusa
305
Yamabiko
163
Yamabiko
59
Hayabusa
307
Hayabusa
55
Operation date * *   * *   * *
Tokyo 11:08 11:08 11:20   11:28 11:36   11:56
Ueno 11:14 11:14 11:26 11:28 11:34 11:42 11:48 12:02
Omiya 11:34 11:34 11:46 11:50 11:54 12:02 12:08 12:22
Oyama 11:53 11:53 | | | | | |
Utsunomiya 12:08 12:08 | | | 12:29 | |
Nasushiobara 12:22 12:24 | | | | | |
Shin-Shirakawa 12:36 12:38 | | | | | |
Koriyama 12:48 12:49 | | 12:46 12:57 | |
Fukushima     | | 13:03 13:17 | |
Shiroishizao     | | | | | |
Sendai     12:54 13:03 13:26 13:39 13:21 13:32
Furukawa     | | 13:43 13:52 | |
Kurikoma-Kogen     | | 13:52 14:02 | |
Ichinoseki     | | 14:01 14:14 | |
Mizusawaesashi     | | 14:11 14:25 | |
Kitakami     | | 14:23 14:34 | |
Shin-Hanamaki     | | 14:30 14:42 | |
Morioka     13:37 13:50 14:42 14:54 14:04 14:15
Iwate-Numakunai     13:49 |     | |
Ninohe     14:02 14:10     | |
Hachinohe     14:14 14:22     14:34 14:44
Shichinohe-Towada     14:27 14:35     | |
Shin-Aomori     14:43 14:50     14:58 15:07
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.