JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:9/20
Name Yamabiko
137
Yamabiko
165
Yamabiko
209
Yamabiko
209
Hayabusa
19
Hayate
337
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Operation date   * * *   *   *
Tokyo 12:00 12:08 12:12 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44
Ueno 12:06 12:14 12:18 12:18 12:26 12:34 12:42 12:50
Omiya 12:26 12:34 12:38 12:38 12:46 12:54 13:02 13:10
Oyama | | 12:54 12:54 | | | |
Utsunomiya 12:50 12:58 13:08 13:08 | | 13:31 |
Nasushiobara | | 13:22 13:26 | | | |
Shin-Shirakawa | | 13:36 13:37 | | | |
Koriyama 13:19 13:30 13:51 13:51 | | 14:02 |
Fukushima 13:38 13:50 14:05 14:05 | | 14:17 |
Shiroishizao 13:50 | | | | | | |
Sendai 14:04 14:13 14:26 14:26 13:54 14:09 14:39 14:17
Furukawa   14:31     | 14:22 14:52  
Kurikoma-Kogen   14:40     | | 15:02  
Ichinoseki   14:49     | 14:39 15:14  
Mizusawaesashi   15:00     | | 15:25  
Kitakami   15:08     | 14:55 15:34  
Shin-Hanamaki   15:16     | | 15:42  
Morioka   15:27     14:37 15:11 15:54  
Iwate-Numakunai         |      
Ninohe         |      
Hachinohe         15:05      
Shichinohe-Towada         |      
Shin-Aomori         15:31      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Kikonai         16:22      
Shin-Hakodate-Hokuto         16:34      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.