JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:143 Page:9/18
Name Hayabusa
53
Yamabiko
137
Yamabiko
165
Yamabiko
209
Hayabusa
21
Hayate
337
Yamabiko
51
Hayabusa
55
Operation date *   *     *   *
Tokyo 11:56 12:00 12:08 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44
Ueno 12:02 12:06 12:14 12:18 12:26 12:34 12:42 12:50
Omiya 12:22 12:26 12:34 12:38 12:46 12:53 13:02 13:10
Oyama | | | 12:54 | | | |
Utsunomiya | 12:50 12:58 13:08 | | 13:31 |
Nasushiobara | | | 13:26 | | | |
Shin-Shirakawa | | | 13:36 | | | |
Koriyama | 13:19 13:30 13:51 | | 14:02 |
Fukushima | 13:38 13:50 14:05 | | 14:17 |
Shiroishizao | 13:50 | | | | | |
Sendai 13:32 14:04 14:13 14:25 13:54 14:09 14:39 14:17
Furukawa |   14:31   | 14:22 14:52  
Kurikoma-Kogen |   14:40   | | 15:02  
Ichinoseki |   14:49   | 14:39 15:14  
Mizusawaesashi |   15:00   | | 15:25  
Kitakami |   15:08   | 14:55 15:34  
Shin-Hanamaki |   15:16   | | 15:42  
Morioka 14:15   15:27   14:37 15:11 15:54  
Iwate-Numakunai |       |      
Ninohe |       |      
Hachinohe 14:44       15:05      
Shichinohe-Towada |       |      
Shin-Aomori 15:08       15:31      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Kikonai         16:22      
Shin-Hakodate-Hokuto         16:34      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.