JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:6/20
Name Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
11
Yamabiko
45
Yamabiko
45
Hayabusa
69
Yamabiko
177
Yamabiko
133
Operation date *     * * * *  
Tokyo 09:16 09:24 09:36 09:40 09:40   09:48 10:00
Ueno 09:22 | | 09:46 09:46   09:54 10:06
Omiya 09:42 09:48 10:00 10:06 10:06 10:10 10:14 10:26
Oyama 09:58 | | | | | | |
Utsunomiya 10:12 | | 10:31 10:32 | 10:38 10:52
Nasushiobara 10:30 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 10:41 | | | | | | |
Koriyama 10:52 | | 10:59 11:00 | 11:06 11:20
Fukushima   10:51 | 11:14 11:14 | 11:24 11:38
Shiroishizao   | | | | | | 11:50
Sendai   11:14 11:08 11:36 11:36 11:21 11:44 12:04
Furukawa     | 11:52 11:52 11:34    
Kurikoma-Kogen     | 12:02 12:02 |    
Ichinoseki     | 12:14 12:14 11:47    
Mizusawaesashi     | 12:25 12:25 |    
Kitakami     | 12:34 12:34 12:01    
Shin-Hanamaki     | 12:42 12:42 |    
Morioka     11:48 12:54 12:54 12:16    
Iwate-Numakunai     |     |    
Ninohe     |     |    
Hachinohe     |     12:45    
Shichinohe-Towada     |     |    
Shin-Aomori     12:37     13:08    
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     |          
Shin-Hakodate-Hokuto     13:38          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.