JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:6/20
Name Hayabusa
11
Hayate
375
Nasuno
255
Nasuno
255
Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
13
Hayate
379
Operation date   * * * *     *
Tokyo 09:08   09:16 09:16 09:16 09:24 09:36  
Ueno 09:14 09:18 09:22 09:22 09:22 | | 09:43
Omiya 09:33 09:38 09:42 09:42 09:42 09:48 10:00 10:03
Oyama | | 09:58 09:58 09:58 | | |
Utsunomiya | | 10:12 10:12 10:12 | | |
Nasushiobara | | 10:30 10:30 10:30 | | |
Shin-Shirakawa | | 10:41 10:41 10:43 | | |
Koriyama | | 10:52 10:53 10:54 | | |
Fukushima | |       10:51 | |
Shiroishizao | |       | | |
Sendai 10:42 10:53       11:14 11:08 11:19
Furukawa | |         | 11:33
Kurikoma-Kogen | |         | |
Ichinoseki | |         | 11:46
Mizusawaesashi | |         | |
Kitakami | |         | 12:00
Shin-Hanamaki | |         | |
Morioka 11:25 11:37         11:48 12:16
Iwate-Numakunai 11:38 |         | |
Ninohe 11:50 11:59         | |
Hachinohe 12:02 12:16         | 12:45
Shichinohe-Towada 12:14 12:29         | |
Shin-Aomori 12:29 12:44         12:37 13:08
Okutsugaru-Imabetsu             |  
Kikonai             |  
Shin-Hakodate-Hokuto             13:34  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.