JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:5/20
Name Hayabusa
5
Nasuno
253
Nasuno
253
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Operation date   * * * * * * *
Tokyo 08:20 08:28 08:28 08:40 08:40 08:48 08:48 08:48
Ueno | 08:34 08:34 08:46 08:46 08:54 08:54 08:54
Omiya 08:44 08:54 08:54 09:06 09:06 09:14 09:14 09:14
Oyama | 09:10 09:10 | | | | |
Utsunomiya | 09:22 09:22 | | 09:39 09:40 09:40
Nasushiobara | 09:39 09:39 | | | | |
Shin-Shirakawa | 09:49 09:49 | | | | |
Koriyama | 10:01 10:00 | | 10:07 10:08 10:08
Fukushima |     | | 10:25 10:25 10:25
Shiroishizao |     | | | | |
Sendai 09:52     10:16 10:16 10:49 10:49 10:49
Furukawa |     | | 11:03 11:03 11:05
Kurikoma-Kogen |     | | 11:14 11:14 11:14
Ichinoseki |     | | 11:28 11:28 11:28
Mizusawaesashi |     | | 11:39 11:39 11:39
Kitakami |     | | 11:47 11:47 11:47
Shin-Hanamaki |     | | 11:55 11:55 11:55
Morioka 10:32     10:59 10:59 12:07 12:07 12:07
Iwate-Numakunai |     | |      
Ninohe |     | |      
Hachinohe |     11:27 11:27      
Shichinohe-Towada |     | |      
Shin-Aomori 11:21     11:51 11:53      
Okutsugaru-Imabetsu |       |      
Kikonai |       12:40      
Shin-Hakodate-Hokuto 12:18       12:52      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.