JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:5/19
Name Hayabusa
5
Nasuno
253
Nasuno
253
Nasuno
253
Hayate
331
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Hayabusa
285
Operation date   * * * * * * *
Tokyo 08:20 08:28 08:28 08:28 08:32 08:40 08:40  
Ueno | 08:34 08:34 08:34 08:44 08:46 08:46 08:48
Omiya 08:44 08:54 08:54 08:54 09:10 09:06 09:06 09:10
Oyama | 09:10 09:10 09:10 | | | |
Utsunomiya | 09:22 09:22 09:22 | | | |
Nasushiobara | 09:41 09:39 09:39 | | | |
Shin-Shirakawa | 09:51 09:49 09:51 | | | |
Koriyama | 10:03 10:01 10:03 | | | |
Fukushima |       | | | |
Shiroishizao |       | | | |
Sendai 09:52       10:29 10:16 10:16 10:20
Furukawa |       10:44 | | 10:34
Kurikoma-Kogen |       | | | |
Ichinoseki |       11:02 | | 10:48
Mizusawaesashi |       | | | 10:59
Kitakami |       11:17 | | 11:10
Shin-Hanamaki |       | | | 11:18
Morioka 10:32       11:32 10:59 10:59 11:29
Iwate-Numakunai |         | |  
Ninohe |         | |  
Hachinohe |         11:27 11:27  
Shichinohe-Towada |         | |  
Shin-Aomori 11:21         11:51 11:53  
Okutsugaru-Imabetsu |           |  
Kikonai |           12:45  
Shin-Hakodate-Hokuto 12:22           12:57  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.