JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:5/20
Name Nasuno
253
Nasuno
253
Hayate
373
Hayate
331
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Yamabiko
43
Yamabiko
129
Operation date * * * * * *    
Tokyo 08:28 08:28   08:32 08:40 08:40 08:48 08:56
Ueno 08:34 08:34 08:44 08:44 08:46 08:46 08:54 09:02
Omiya 08:54 08:54 09:10 09:10 09:06 09:06 09:14 09:22
Oyama 09:10 09:10 | | | | | |
Utsunomiya 09:22 09:22 | | | | 09:39 09:46
Nasushiobara 09:39 09:39 | | | | | |
Shin-Shirakawa 09:49 09:51 | | | | | |
Koriyama 10:01 10:03 | | | | 10:07 10:17
Fukushima     | | | | 10:25 10:34
Shiroishizao     | | | | | 10:46
Sendai     10:29 10:29 10:16 10:16 10:49 11:00
Furukawa     | 10:44 | | 11:03  
Kurikoma-Kogen     | | | | 11:14  
Ichinoseki     10:52 11:02 | | 11:28  
Mizusawaesashi     | | | | 11:39  
Kitakami     | 11:17 | | 11:47  
Shin-Hanamaki     | | | | 11:55  
Morioka     11:17 11:32 10:59 10:59 12:07  
Iwate-Numakunai     |   | |    
Ninohe     |   | |    
Hachinohe     11:46   11:27 11:27    
Shichinohe-Towada     11:59   | |    
Shin-Aomori     12:14   11:51 11:53    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           12:45    
Shin-Hakodate-Hokuto           12:57    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.