JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:5/20
Name Hayate
373
Hayate
331
Hayabusa
7
Hayabusa
7
Yamabiko
43
Yamabiko
129
Hayabusa
9
Nasuno
255
Operation date * * * *       *
Tokyo   08:32 08:40 08:40 08:48 08:56 09:08 09:16
Ueno 08:44 08:44 08:46 08:46 08:54 09:02 09:14 09:22
Omiya 09:10 09:10 09:06 09:06 09:14 09:22 09:33 09:42
Oyama | | | | | | | 09:58
Utsunomiya | | | | 09:39 09:46 | 10:12
Nasushiobara | | | | | | | 10:30
Shin-Shirakawa | | | | | | | 10:41
Koriyama | | | | 10:07 10:17 | 10:53
Fukushima | | | | 10:25 10:34 |  
Shiroishizao | | | | | 10:46 |  
Sendai 10:29 10:29 10:16 10:16 10:49 11:00 10:42  
Furukawa | 10:44 | | 11:03   |  
Kurikoma-Kogen | | | | 11:14   |  
Ichinoseki 10:52 11:02 | | 11:28   |  
Mizusawaesashi | | | | 11:39   |  
Kitakami | 11:17 | | 11:47   |  
Shin-Hanamaki | | | | 11:55   |  
Morioka 11:17 11:32 10:59 10:59 12:07   11:25  
Iwate-Numakunai |   | |     11:38  
Ninohe |   | |     11:50  
Hachinohe 11:46   11:27 11:27     12:02  
Shichinohe-Towada 11:59   | |     12:14  
Shin-Aomori 12:14   11:51 11:53     12:29  
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       12:45        
Shin-Hakodate-Hokuto       12:57        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.