JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:4/20
Name Hayabusa
49
Yamabiko
205
Hayabusa
101
Yamabiko
175
Yamabiko
127
Hayabusa
5
Nasuno
253
Nasuno
253
Operation date *     *     * *
Tokyo 07:40 07:44 07:56 08:00 08:08 08:20 08:28 08:28
Ueno 07:46 07:50 08:02 08:06 08:14 | 08:34 08:34
Omiya 08:06 08:10 08:22 08:26 08:34 08:44 08:54 08:54
Oyama | 08:27 | | | | 09:10 09:10
Utsunomiya | 08:44 | | 09:05 | 09:22 09:22
Nasushiobara | 09:01 | | | | 09:39 09:39
Shin-Shirakawa | 09:11 | | | | 09:49 09:51
Koriyama | 09:26 | 09:17 09:33 | 10:01 10:03
Fukushima | 09:40 | 09:35 09:50 |    
Shiroishizao | 09:52 | | | |    
Sendai 09:16 10:06 09:36 09:56 10:11 09:52    
Furukawa 09:30   09:50     |    
Kurikoma-Kogen |   09:59     |    
Ichinoseki 09:45   10:12     |    
Mizusawaesashi |   10:22     |    
Kitakami 09:59   10:30     |    
Shin-Hanamaki |   10:38     |    
Morioka 10:19   10:49     10:32    
Iwate-Numakunai |         |    
Ninohe |         |    
Hachinohe 10:48         |    
Shichinohe-Towada |         |    
Shin-Aomori 11:11         11:21    
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           |    
Shin-Hakodate-Hokuto           12:22    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.