JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:4/20
Name Yamabiko
125
Hayabusa
3
Hayabusa
49
Hayabusa
49
Yamabiko
205
Hayabusa
103
Yamabiko
175
Yamabiko
127
Operation date *   * *     *  
Tokyo 07:32 07:36 07:40 07:40 07:44 07:56 08:00 08:08
Ueno 07:38 07:42 07:46 07:46 07:50 08:02 08:06 08:14
Omiya 07:58 08:02 08:06 08:06 08:10 08:22 08:26 08:34
Oyama | | | | 08:27 | | |
Utsunomiya 08:24 | | | 08:44 | | 09:05
Nasushiobara | | | | 09:01 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 09:11 | | |
Koriyama 08:56 | | | 09:26 | 09:17 09:33
Fukushima 09:16 | | | 09:40 | 09:35 09:50
Shiroishizao | | | | 09:52 | | |
Sendai 09:38 09:12 09:16 09:16 10:06 09:36 09:56 10:11
Furukawa   | 09:30 09:30   09:50    
Kurikoma-Kogen   | | |   09:59    
Ichinoseki   | 09:45 09:45   10:12    
Mizusawaesashi   | | |   10:22    
Kitakami   | 09:59 09:59   10:30    
Shin-Hanamaki   | | |   10:38    
Morioka   09:56 10:19 10:19   10:49    
Iwate-Numakunai   10:08 | |        
Ninohe   10:20 | |        
Hachinohe   10:32 10:48 10:48        
Shichinohe-Towada   10:45 | |        
Shin-Aomori   11:00 11:11 11:11        
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.