JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:4/19
Name Yamabiko
125
Yamabiko
125
Hayabusa
3
Hayabusa
49
Yamabiko
205
Hayabusa
103
Yamabiko
175
Yamabiko
127
Operation date * *   *     *  
Tokyo 07:32 07:32 07:36 07:40 07:44 07:56 08:00 08:08
Ueno 07:38 07:38 07:42 07:46 07:50 08:02 08:06 08:14
Omiya 07:58 07:58 08:02 08:06 08:10 08:22 08:26 08:34
Oyama | | | | 08:27 | | |
Utsunomiya 08:26 08:24 | | 08:44 | | 09:05
Nasushiobara | | | | 09:01 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 09:11 | | |
Koriyama 08:56 08:56 | | 09:26 | 09:17 09:33
Fukushima 09:15 09:15 | | 09:40 | 09:35 09:50
Shiroishizao | | | | 09:52 | | |
Sendai 09:38 09:38 09:12 09:16 10:06 09:36 09:56 10:11
Furukawa     | 09:30   09:50    
Kurikoma-Kogen     | |   09:59    
Ichinoseki     | 09:45   10:12    
Mizusawaesashi     | |   10:22    
Kitakami     | 09:59   10:30    
Shin-Hanamaki     | |   10:38    
Morioka     09:56 10:19   10:49    
Iwate-Numakunai     10:08 |        
Ninohe     10:20 |        
Hachinohe     10:32 10:48        
Shichinohe-Towada     10:45 |        
Shin-Aomori     11:00 11:11        
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.