JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:4/20
Name Yamabiko
205
Yamabiko
205
Hayabusa
53
Hayabusa
103
Yamabiko
175
Yamabiko
127
Hayabusa
7
Nasuno
253
Operation date * * *   *     *
Tokyo 07:44 07:44   07:56 08:00 08:08 08:20 08:28
Ueno 07:50 07:50 07:56 08:02 08:06 08:14 | 08:34
Omiya 08:10 08:10 08:16 08:22 08:26 08:34 08:44 08:54
Oyama 08:27 08:30 | | | | | 09:10
Utsunomiya 08:44 08:44 | | | 09:05 | 09:22
Nasushiobara 09:01 09:01 | | | | | 09:39
Shin-Shirakawa 09:11 09:11 | | | | | 09:49
Koriyama 09:26 09:26 | | 09:17 09:33 | 10:01
Fukushima 09:40 09:40 | | 09:35 09:50 |  
Shiroishizao 09:52 09:52 | | | | |  
Sendai 10:06 10:06 09:25 09:37 09:56 10:11 09:52  
Furukawa     | 09:50     |  
Kurikoma-Kogen     | 09:59     |  
Ichinoseki     09:49 10:12     |  
Mizusawaesashi     | 10:22     |  
Kitakami     | 10:30     |  
Shin-Hanamaki     | 10:38     |  
Morioka     10:19 10:49     10:32  
Iwate-Numakunai     |       |  
Ninohe     10:40       |  
Hachinohe     10:51       |  
Shichinohe-Towada     |       |  
Shin-Aomori     11:15       11:21  
Okutsugaru-Imabetsu             |  
Kikonai             |  
Shin-Hakodate-Hokuto             12:18  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.