JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:140 Page:3/18
Name Nasuno
251
Yamabiko
123
Yamabiko
123
Hayate
119
Yamabiko
125
Yamabiko
125
Hayabusa
3
Hayabusa
49
Operation date W * *   * *   *
Tokyo 07:04 07:12 07:12 07:16 07:32 07:32 07:36 07:40
Ueno 07:10 07:18 07:18 07:22 07:38 07:38 07:42 07:46
Omiya 07:30 07:38 07:38 07:42 07:58 07:58 08:02 08:06
Oyama 07:46 | | | | | | |
Utsunomiya 07:58 08:06 08:06 | 08:26 08:24 | |
Nasushiobara 08:12 | | | | | | |
Shin-Shirakawa   | | | | | | |
Koriyama   08:34 08:34 | 08:56 08:56 | |
Fukushima   08:55 08:53 | 09:15 09:15 | |
Shiroishizao   09:07 09:05 | | | | |
Sendai   09:20 09:19 08:58 09:38 09:38 09:12 09:16
Furukawa       09:12     | 09:30
Kurikoma-Kogen       09:21     | |
Ichinoseki       09:33     | 09:45
Mizusawaesashi       09:43     | |
Kitakami       09:52     | 09:59
Shin-Hanamaki       10:00     | |
Morioka       10:11     09:56 10:19
Iwate-Numakunai             10:08 |
Ninohe             10:20 |
Hachinohe             10:32 10:48
Shichinohe-Towada             10:45 |
Shin-Aomori             11:00 11:11
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.