JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:155 Page:2/20
Name Yamabiko
41
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Hayabusa
47
Hayate
351
Nasuno
251
Operation date       W   * * W
Tokyo 06:04 06:20 06:32   06:40 06:56 07:04 07:04
Ueno 06:10 06:26 06:38   06:46 07:02 07:10 07:10
Omiya 06:30 06:46 06:58   07:06 07:22 07:30 07:30
Oyama | 07:03 |   07:23 | | 07:46
Utsunomiya 06:54 07:19 |   07:37 | | 07:58
Nasushiobara | 07:33 |   07:54 | | 08:12
Shin-Shirakawa | 07:44 |   08:08 | |  
Koriyama 07:25 07:57 | 07:41 08:21 | |  
Fukushima 07:40 08:15 | 07:55 08:41 | |  
Shiroishizao | 08:27 | 08:07 | | |  
Sendai 08:02 08:41 08:06 08:21 09:02 08:31 08:47  
Furukawa 08:18   |     | |  
Kurikoma-Kogen 08:27   |     | |  
Ichinoseki 08:37   |     | 09:11  
Mizusawaesashi 08:47   |     | |  
Kitakami 09:00   |     | |  
Shin-Hanamaki 09:07   |     | |  
Morioka 09:19   08:49     09:11 09:37  
Iwate-Numakunai     |     | |  
Ninohe     09:10     | |  
Hachinohe     09:22     09:42 10:05  
Shichinohe-Towada     09:34     | |  
Shin-Aomori     09:51     10:07 10:29  
Okutsugaru-Imabetsu     10:07          
Kikonai     10:45          
Shin-Hakodate-Hokuto     10:57          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.