JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:158 Page:2/20
Name Yamabiko
291
Yamabiko
51
Yamabiko
121
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Yamabiko
203
Operation date *   *   * * W  
Tokyo   06:04 06:12 06:20 06:32 06:32   06:40
Ueno   06:10 06:18 06:26 06:38 06:38   06:46
Omiya   06:30 06:38 06:46 06:58 06:58   07:06
Oyama   | | 07:03 | |   07:23
Utsunomiya   06:54 07:02 07:19 | |   07:37
Nasushiobara 06:31 | | 07:33 | |   07:54
Shin-Shirakawa 06:42 | | 07:44 | |   08:08
Koriyama 06:54 07:25 07:31 07:57 | | 07:41 08:24
Fukushima 07:08 07:39 07:49 08:15 | | 07:55 08:38
Shiroishizao 07:22 | | 08:29 | | 08:06 |
Sendai 07:36 08:01 08:10 08:43 08:06 08:06 08:20 08:59
Furukawa   08:18     | |    
Kurikoma-Kogen   08:27     | |    
Ichinoseki   08:37     | |    
Mizusawaesashi   08:47     | |    
Kitakami   08:59     | |    
Shin-Hanamaki   09:07     | |    
Morioka   09:18     08:50 08:49    
Iwate-Numakunai         | |    
Ninohe         09:10 09:10    
Hachinohe         09:22 09:22    
Shichinohe-Towada         09:34 09:34    
Shin-Aomori         09:51 09:51    
Okutsugaru-Imabetsu         10:07 10:07    
Kikonai         10:41 10:41    
Shin-Hakodate-Hokuto         10:53 10:53    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.