JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:54 Page:5/7
Name HITACHI
15
TOKIWA
65
HITACHI
17
TOKIWA
67
HITACHI
19
TOKIWA
69
HITACHI
21
TOKIWA
71
Operation date *              
Shinagawa 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
Tokyo 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23
Ueno 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Kashiwa | 14:50 | 15:50 | 16:49 | 17:50
Sanuki | | | | | | | 18:03
Ushiku | | | | | | | 18:08
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | 15:13 | 16:14 | 17:11 | 18:16
Ishioka | 15:23 | 16:24 | 17:21 | 18:26
Tomobe | 15:35 | 16:36 | 17:32 | 18:38
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen 15:05 | | | | | | |
Mito 15:07 15:46 16:07 16:47 17:06 17:44 18:08 18:48
Katsuta 15:12 15:51 16:12 16:52 17:12 17:49 18:13 18:53
Tokai |   |   |   |  
Omika |   16:22   17:21   18:23  
Hitachi-Taga |   16:26   17:25   18:27  
Hitachi 15:27   16:30   17:30   18:31  
Takahagi |   16:40   |   18:41  
Isohara 15:43   |   17:45   |  
Nakoso |   16:54   |   18:55  
Izumi 15:58   17:03   18:00   19:04  
Yumoto 16:03   17:08   18:05   19:09  
Iwaki 16:09   17:14   18:11   19:15  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.