JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:54 Page:3/7
Name HITACHI
7
TOKIWA
57
TOKIWA
57
HITACHI
9
HITACHI
9
TOKIWA
59
TOKIWA
59
HITACHI
11
Operation date * * * * * * * *
Shinagawa 09:45 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45
Tokyo 09:53 10:23 10:23 10:53 10:53 11:23 11:23 11:53
Ueno 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00
Kashiwa | 10:50 10:50 | | 11:50 11:50 |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | 11:15 11:15 | | 12:15 12:15 |
Ishioka | 11:25 11:25 | | 12:25 12:25 |
Tomobe | 11:37 11:37 | | 12:37 12:37 |
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen 11:04 | 11:45 | 12:05 | 12:46 |
Mito 11:06 11:48 11:48 12:07 12:07 12:48 12:48 13:07
Katsuta 11:11 11:53 11:53 12:12 12:12 12:52 12:52 13:12
Tokai |     12:18 12:18     |
Omika |     12:23 12:23     |
Hitachi-Taga |     12:27 12:27     |
Hitachi 11:26     12:32 12:32     13:27
Takahagi |     12:42 12:42     |
Isohara 11:42     | |     13:43
Nakoso |     12:56 12:56     |
Izumi 11:57     13:04 13:04     13:58
Yumoto 12:02     13:09 13:09     14:03
Iwaki 12:07     13:15 13:15     14:09
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.