JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:55 Page:6/7
Name TOKIWA
71
HITACHI
23
TOKIWA
73
TOKIWA
75
HITACHI
25
TOKIWA
77
TOKIWA
79
HITACHI
27
Operation date                
Shinagawa 17:15 17:45   18:15 18:45   19:15 19:45
Tokyo 17:23 17:53   18:23 18:53   19:23 19:53
Ueno 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00
Kashiwa 17:50 | 18:37 18:51 | 19:37 19:51 |
Sanuki 18:03 | 18:51 19:03 | 19:52 20:05 |
Ushiku 18:08 | 18:55 19:07 | 19:57 20:10 |
Hitachinoushiku | | 18:59 | | 20:01 | |
Arakawaoki | | 19:02 | | 20:05 | |
Tsuchiura 18:16 | 19:07 19:16 | 20:10 20:18 |
Ishioka 18:26 |   19:26 |   20:28 |
Tomobe 18:38 |   19:37 |   20:40 |
Akatsuka | |   | |   20:46 |
Kairakuen | |   | |   | |
Mito 18:48 19:09   19:48 20:08   20:52 21:08
Katsuta 18:53 19:14   19:53 20:14   20:57 21:13
Tokai   |   19:59 |     |
Omika   19:24   20:04 20:24     21:23
Hitachi-Taga   19:28   20:08 20:28     21:27
Hitachi   19:32   20:12 20:32     21:31
Takahagi   |   20:23 20:42     |
Isohara   19:48     |     21:47
Nakoso   |     20:56     |
Izumi   20:03     21:05     22:02
Yumoto   20:08     21:10     22:07
Iwaki   20:15     21:16     22:14
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.