JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:55 Page:5/7
Name HITACHI
15
HITACHI
15
TOKIWA
65
HITACHI
17
TOKIWA
67
HITACHI
19
TOKIWA
69
HITACHI
21
Operation date * *            
Shinagawa 13:45 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
Tokyo 13:53 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53
Ueno 14:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Kashiwa | | 14:50 | 15:50 | 16:49 |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | | 15:13 | 16:14 | 17:11 |
Ishioka | | 15:23 | 16:24 | 17:21 |
Tomobe | | 15:35 | 16:36 | 17:32 |
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen 15:05 | | | | | | |
Mito 15:07 15:07 15:46 16:07 16:47 17:06 17:44 18:08
Katsuta 15:12 15:12 15:51 16:12 16:52 17:12 17:49 18:13
Tokai | |   |   |   |
Omika | |   16:22   17:21   18:23
Hitachi-Taga | |   16:26   17:25   18:27
Hitachi 15:27 15:27   16:30   17:30   18:31
Takahagi | |   16:40   |   18:41
Isohara 15:43 15:43   |   17:45   |
Nakoso | |   16:54   |   18:55
Izumi 15:58 15:58   17:03   18:00   19:04
Yumoto 16:03 16:03   17:08   18:05   19:09
Iwaki 16:09 16:09   17:14   18:11   19:15
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.