JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:53 Page:4/7
Name TOKIWA
61
TOKIWA
61
HITACHI
13
HITACHI
13
TOKIWA
63
TOKIWA
63
HITACHI
15
HITACHI
15
Operation date * * * * * * * *
Shinagawa 12:15 12:15 12:45 12:45 13:15 13:15 13:45 13:45
Tokyo 12:23 12:23 12:53 12:53 13:23 13:23 13:53 13:53
Ueno 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 14:00 14:00
Kashiwa 12:50 12:50 | | 13:50 13:50 | |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura 13:13 13:13 | | 14:14 14:14 | |
Ishioka 13:23 13:23 | | 14:24 14:24 | |
Tomobe 13:34 13:34 | | 14:36 14:36 | |
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen | 13:43 | 14:05 | 14:44 | 15:05
Mito 13:45 13:45 14:07 14:07 14:47 14:47 15:07 15:07
Katsuta 13:50 13:50 14:12 14:12 14:52 14:52 15:12 15:12
Tokai     | | 14:58 14:58 | |
Omika     14:22 14:22 15:03 15:03 | |
Hitachi-Taga     14:26 14:26 15:07 15:07 | |
Hitachi     14:30 14:30 15:11 15:11 15:27 15:27
Takahagi     14:40 14:40 15:22 15:22 | |
Isohara     | |     15:43 15:43
Nakoso     14:54 14:54     | |
Izumi     15:02 15:02     15:58 15:58
Yumoto     15:07 15:07     16:03 16:03
Iwaki     15:14 15:14     16:09 16:09
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.