JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:55 Page:4/7
Name HITACHI
11
HITACHI
11
TOKIWA
61
TOKIWA
61
HITACHI
13
HITACHI
13
TOKIWA
63
TOKIWA
63
Operation date * * * * * * * *
Shinagawa 11:45 11:45 12:15 12:15 12:45 12:45 13:15 13:15
Tokyo 11:53 11:53 12:23 12:23 12:53 12:53 13:23 13:23
Ueno 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30
Kashiwa | | 12:50 12:50 | | 13:50 13:50
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | | 13:13 13:13 | | 14:14 14:14
Ishioka | | 13:23 13:23 | | 14:24 14:24
Tomobe | | 13:34 13:34 | | 14:36 14:36
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen 13:05 | 13:43 | 14:05 | 14:44 |
Mito 13:07 13:07 13:45 13:45 14:07 14:07 14:47 14:47
Katsuta 13:12 13:12 13:50 13:50 14:12 14:12 14:52 14:52
Tokai | |     | | 14:58 14:58
Omika | |     14:22 14:22 15:03 15:03
Hitachi-Taga | |     14:26 14:26 15:07 15:07
Hitachi 13:27 13:27     14:30 14:30 15:11 15:11
Takahagi | |     14:40 14:40 15:22 15:22
Isohara 13:43 13:43     | |    
Nakoso | |     14:54 14:54    
Izumi 13:58 13:58     15:02 15:02    
Yumoto 14:03 14:03     15:07 15:07    
Iwaki 14:09 14:09     15:14 15:14    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.