JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:55 Page:3/7
Name HITACHI
7
TOKIWA
49
TOKIWA
57
TOKIWA
57
HITACHI
9
HITACHI
9
TOKIWA
59
TOKIWA
59
Operation date * * * * * * * *
Shinagawa 09:45   10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15
Tokyo 09:53   10:23 10:23 10:53 10:53 11:23 11:23
Ueno 10:00 10:14 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30
Kashiwa | 10:41 10:50 10:50 | | 11:50 11:50
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | 11:13 11:15 11:15 | | 12:15 12:15
Ishioka | 11:23 11:25 11:25 | | 12:25 12:25
Tomobe | 11:34 11:37 11:37 | | 12:37 12:37
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen | | 11:45 | 12:05 | 12:46 |
Mito 11:06 11:45 11:48 11:48 12:07 12:07 12:48 12:48
Katsuta 11:11 11:50 11:53 11:53 12:12 12:12 12:52 12:52
Tokai |       12:18 12:18    
Omika |       12:23 12:23    
Hitachi-Taga |       12:27 12:27    
Hitachi 11:26       12:32 12:32    
Takahagi |       12:42 12:42    
Isohara 11:42       | |    
Nakoso |       12:56 12:56    
Izumi 11:57       13:04 13:04    
Yumoto 12:02       13:09 13:09    
Iwaki 12:07       13:15 13:15    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.