JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:53 Page:3/7
Name TOKIWA
57
TOKIWA
57
HITACHI
9
HITACHI
9
TOKIWA
59
TOKIWA
59
HITACHI
11
HITACHI
11
Operation date * * * * * * * *
Shinagawa 10:15 10:15 10:45 10:45 11:15 11:15 11:45 11:45
Tokyo 10:23 10:23 10:53 10:53 11:23 11:23 11:53 11:53
Ueno 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00
Kashiwa 10:50 10:50 | | 11:50 11:50 | |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura 11:15 11:15 | | 12:15 12:15 | |
Ishioka 11:25 11:25 | | 12:25 12:25 | |
Tomobe 11:37 11:37 | | 12:37 12:37 | |
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen | 11:45 | 12:05 | 12:46 | 13:05
Mito 11:48 11:48 12:07 12:07 12:48 12:48 13:07 13:07
Katsuta 11:53 11:53 12:12 12:12 12:52 12:52 13:12 13:12
Tokai     12:18 12:18     | |
Omika     12:23 12:23     | |
Hitachi-Taga     12:27 12:27     | |
Hitachi     12:32 12:32     13:27 13:27
Takahagi     12:42 12:42     | |
Isohara     | |     13:43 13:43
Nakoso     12:56 12:56     | |
Izumi     13:04 13:04     13:58 13:58
Yumoto     13:09 13:09     14:03 14:03
Iwaki     13:15 13:15     14:09 14:09
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.