JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5
previous next
Total:40 Page:2/5
Name HITACHI
5
TOKIWA
55
HITACHI
7
TOKIWA
57
HITACHI
9
TOKIWA
59
HITACHI
11
TOKIWA
61
Operation date SH              
Shinagawa 08:45   09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15
Tokyo 08:53   09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23
Ueno 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
Kashiwa | 09:51 | 10:50 | 11:50 | 12:50
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | 10:16 | 11:15 | 12:15 | 13:13
Ishioka | 10:26 | 11:25 | 12:25 | 13:23
Tomobe | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:34
Akatsuka | | | | | | | |
Mito 10:16 10:48 11:06 11:48 12:07 12:48 13:07 13:45
Katsuta 10:21 10:53 11:11 11:53 12:12 12:52 13:12 13:50
Tokai |   |   12:18   |  
Omika 10:32   |   12:23   |  
Hitachi-Taga 10:36   |   12:27   |  
Hitachi 10:40   11:26   12:32   13:27  
Takahagi 10:51   |   12:42   |  
Isohara |   11:42   |   13:43  
Nakoso 11:04   |   12:56   |  
Izumi 11:13   11:57   13:04   13:58  
Yumoto 11:18   12:02   13:09   14:03  
Iwaki 11:24   12:07   13:15   14:09  
Pages:
1 2 3 4 5
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.