JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:55 Page:2/7
Name TOKIWA
45
HITACHI
5
HITACHI
5
HITACHI
5
TOKIWA
47
TOKIWA
55
TOKIWA
55
HITACHI
7
Operation date * W * * * * * *
Shinagawa     08:45 08:45       09:45
Tokyo     08:53 08:53       09:53
Ueno 08:38 09:00 09:00 09:00 09:11 09:30 09:30 10:00
Kashiwa 09:04 | | | 09:36 09:51 09:51 |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura 09:33 | | | 10:03 10:16 10:16 |
Ishioka 09:44 | | | 10:14 10:26 10:26 |
Tomobe 09:57 | | | 10:27 10:37 10:37 |
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen | | 10:13 | | 10:46 | 11:04
Mito 10:09 10:16 10:16 10:16 10:38 10:48 10:48 11:06
Katsuta 10:14 10:21 10:21 10:21 10:44 10:53 10:53 11:11
Tokai   | | |       |
Omika   10:32 10:32 10:32       |
Hitachi-Taga   10:36 10:36 10:36       |
Hitachi   10:40 10:40 10:40       11:26
Takahagi   10:51 10:51 10:51       |
Isohara   | | |       11:42
Nakoso   11:04 11:04 11:04       |
Izumi   11:13 11:13 11:13       11:57
Yumoto   11:18 11:18 11:18       12:02
Iwaki   11:24 11:24 11:24       12:07
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.