JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:53 Page:2/7
Name TOKIWA
53
HITACHI
5
HITACHI
5
HITACHI
5
TOKIWA
55
TOKIWA
55
HITACHI
7
HITACHI
7
Operation date * W * * * * * *
Shinagawa     08:45 08:45     09:45 09:45
Tokyo     08:53 08:53     09:53 09:53
Ueno 08:30 09:00 09:00 09:00 09:30 09:30 10:00 10:00
Kashiwa 08:53 | | | 09:51 09:51 | |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura 09:17 | | | 10:16 10:16 | |
Ishioka 09:28 | | | 10:26 10:26 | |
Tomobe 09:39 | | | 10:37 10:37 | |
Akatsuka | | | | | | | |
Kairakuen 09:48 | | 10:13 | 10:46 | 11:04
Mito 09:50 10:16 10:16 10:16 10:48 10:48 11:06 11:06
Katsuta 09:55 10:21 10:21 10:21 10:53 10:53 11:11 11:11
Tokai   | | |     | |
Omika   10:32 10:32 10:32     | |
Hitachi-Taga   10:36 10:36 10:36     | |
Hitachi   10:40 10:40 10:40     11:26 11:26
Takahagi   10:51 10:51 10:51     | |
Isohara   | | |     11:42 11:42
Nakoso   11:04 11:04 11:04     | |
Izumi   11:13 11:13 11:13     11:57 11:57
Yumoto   11:18 11:18 11:18     12:02 12:02
Iwaki   11:24 11:24 11:24     12:07 12:07
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.