JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6
previous next
Total:43 Page:2/6
Name TOKIWA
53
HITACHI
5
HITACHI
5
TOKIWA
47
TOKIWA
55
HITACHI
7
TOKIWA
57
HITACHI
9
Operation date   W SH *        
Shinagawa     08:45     09:45 10:15 10:45
Tokyo     08:53     09:53 10:23 10:53
Ueno 08:30 09:00 09:00 09:11 09:30 10:00 10:30 11:00
Kashiwa 08:53 | | 09:36 09:51 | 10:50 |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura 09:17 | | 10:03 10:16 | 11:15 |
Ishioka 09:28 | | 10:14 10:26 | 11:25 |
Tomobe 09:39 | | 10:27 10:37 | 11:37 |
Akatsuka | | | | | | | |
Mito 09:50 10:16 10:16 10:38 10:48 11:06 11:48 12:07
Katsuta 09:55 10:21 10:21 10:44 10:53 11:11 11:53 12:12
Tokai   | |     |   12:18
Omika   10:32 10:32     |   12:23
Hitachi-Taga   10:36 10:36     |   12:27
Hitachi   10:40 10:40     11:26   12:32
Takahagi   10:51 10:51     |   12:42
Isohara   | |     11:42   |
Nakoso   11:04 11:04     |   12:56
Izumi   11:13 11:13     11:57   13:04
Yumoto   11:18 11:18     12:02   13:09
Iwaki   11:24 11:24     12:07   13:15
Pages:
1 2 3 4 5 6
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.