JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Chuo Line Chiba/Tokyo - Shinjuku - Kofu - Matsumoto - Minami-Otari
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
previous next
Total:71 Page:9/9
Name Kaiji
51
Azusa
53
Kaiji
79
Azusa
55
Azusa
55
Kaiji
57
Kaiji
59
 
Operation date SH   * W SH      
Chiba                
Funabashi                
Kinshicho                
Tokyo 19:15         21:45 22:45  
Shinjuku 19:30 20:00 20:16 21:00 21:00 22:00 23:00  
Tachikawa 19:57 20:25 20:46 21:25 21:26 22:26 23:26  
Hachioji 20:07 20:34 20:58 21:34 21:34 22:35 23:35  
Otsuki 20:34 | 21:36 22:01 22:01 23:01 00:01  
Tsuru-Bunka-Daigaku-Mae || || || || || || ||  
Shimo-Yoshida || || || || || || ||  
Mt.Fuji || || || || || || ||  
Fujikyu-Highland || || || || || || ||  
Kawaguchiko || || || || || || ||  
Katsunumabudokyo | | | | | | |  
Enzan 20:55 | 21:57 22:21 22:21 23:22 00:21  
Yamanashishi 20:59 | 22:02 22:25 22:25 23:26 00:26  
Isawa-Onsen 21:04 | 22:06 22:30 22:30 23:31 00:31  
Kofu 21:11 21:30 22:12 22:36 22:36 23:37 00:37  
Ryuo 21:15 |   | |      
Nirasaki   |   22:45 22:45      
Kobuchizawa   21:54   23:02 23:02      
Fujimi   |   23:09 23:09      
Chino   22:08   23:18 23:18      
Kami-Suwa   22:13   23:23 23:23      
Shimo-Suwa   |   23:27 23:27      
Okaya   22:21   23:32 23:32      
Shiojiri   22:29   23:39 23:39      
Matsumoto   22:38   23:49 23:49      
Toyoshina                
Hotaka                
Shinano-Omachi                
Hakuba                
Minami-Otari                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.