JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:134 Page:1/17
Name Hayate
91
Hayate
91
Hayate
93
Hayate
93
Hayabusa
95
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
291
Operation date * * * * * *    
Tokyo                
Ueno                
Omiya                
Oyama                
Utsunomiya                
Nasushiobara               06:31
Shin-Shirakawa               06:42
Koriyama               06:54
Fukushima               07:08
Shiroishizao               07:20
Sendai         06:40 06:40 07:06 07:34
Furukawa         06:53 06:53 07:21  
Kurikoma-Kogen         07:02 07:02 07:31  
Ichinoseki         07:12 07:12 07:40  
Mizusawaesashi         07:22 07:22 07:51  
Kitakami         07:30 07:30 08:00  
Shin-Hanamaki         07:38 07:38 08:08  
Morioka     06:54 06:54 07:59 07:59 08:20  
Iwate-Numakunai     | | 08:11 08:11    
Ninohe     07:15 07:15 08:23 08:23    
Hachinohe     07:26 07:26 08:35 08:35    
Shichinohe-Towada     07:39 07:39 08:47 08:47    
Shin-Aomori 06:32 06:35 07:56 07:56 09:04 09:04    
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 06:51 08:12 08:12 | |    
Kikonai 07:22 07:22 08:46 08:43 | |    
Shin-Hakodate-Hokuto 07:34 07:34 08:58 08:55 10:01 09:58    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.